Leptinresistens – ett hinder för viktnedgång

Fetma är en växande global hälsoproblem som påverkar miljontals människor runt om i världen. En viktig faktor som bidrar till fetma är leptinresistens, en tillstånd där hjärnan inte svarar på leptin, ett hormon som produceras av fettvävnad och som reglerar aptit och energibalans i kroppen.

Leptinresistens är ett komplext och svårt problem att lösa, och det kan orsaka stora svårigheter med viktreglering. I detta inlägg kommer vi att diskutera vad leptinresistens är, vad det består av, hur det orsakar stora svårigheter med viktreglering, vilka fördelar och risker, samt siffror och statistik som styrker att leptinresistens är en del i orsaken för global fetma.

Vad är leptinresistens? 

Leptinresistens beror på flera faktorer, inklusive genetiska faktorer, kostfaktorer, hormonella faktorer och stressfaktorer. Studier visar att vissa gener kan påverka leptinkänsligheten, vilket kan göra en person mer benägen att utveckla leptinresistens. Kostfaktorer som högt intag av socker och mättat fett kan också bidra till leptinresistens, medan hormonella faktorer som insulinresistens och sköldkörtelproblem kan göra det svårare för kroppen att hantera leptin. Stress kan också ha en negativ effekt på leptinkänsligheten, vilket gör det svårare att kontrollera aptiten och energiförbrukningen. 

“En viktig faktor som bidrar till fetma är leptinresistens, en tillstånd där hjärnan inte svarar på leptin, ett hormon som produceras av fettvävnad och som reglerar aptit och energibalans i kroppen.”

Hur leptinresistens orsakar svårigheter med viktreglering

Leptinresistens kan orsaka svårigheter med viktreglering på flera sätt. För det första kan det göra det svårare för hjärnan att uppfatta när kroppen är mätt, vilket kan leda till överätning och viktökning. För det andra kan det minska kroppens förmåga att förbränna energi, vilket kan leda till att kalorier lagras som fett istället för att förbrännas. Slutligen kan leptinresistens öka kroppens benägenhet att lagra fett, vilket gör det svår att gå ner i vikt även när man äter mindre och tränar mer.

En studie publicerad i tidskriften “Obesity Reviews” visade att leptinresistens kan leda till en ökad risk för övervikt och fetma hos både barn och vuxna. Studien visade också att det kan vara svårt att gå ner i vikt och att hålla vikten efter viktminskning på grund av leptinresistens.

Fördelar och risker med leptinresistens

Det finns både fördelar och risker med leptinresistens. En av fördelarna är att det kan skydda kroppen från att gå ner i vikt under perioder med hungersnöd. Lång tid tillbaka i tiden, när mat var knapp, var det en fördel att ha en kropp som var effektiv på att lagra fett för att överleva i svåra tider. Men idag, när mat är lättillgänglig och överflödigt, är denna fördel snarare en nackdel.

En annan fördel med leptinresistens är att det kan skydda kroppen från att förlora för mycket fett under extrema omständigheter, som t.ex. under en längre sjukdom. Men igen, i dagens samhälle är denna fördel mindre relevant och kan snarare orsaka hälsoproblem.

Riskerna med leptinresistens är flera och kan orsaka allvarliga hälsoproblem. En studie publicerad i tidskriften “Diabetes” visade att personer med höga leptinnivåer och leptinresistens har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma och andra hälsoproblem.

En studie publicerad i tidskriften “Diabetes” visade att personer med höga leptinnivåer och leptinresistens har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma och andra hälsoproblem. 

Siffror och statistik som styrker leptinresistens som en del i orsaken för global fetma

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) från 2016 var över 1,9 miljarder vuxna överviktiga och mer än 650 miljoner av dessa var feta. Detta är en ökning från 1975, då cirka 105 miljoner vuxna var feta.

En studie publicerad i tidskriften “PLOS Medicine” visade att globala trender i viktökning kan förklaras av ökande kaloriintag och minskande fysisk aktivitet, men också av genetiska och biologiska faktorer, inklusive leptinresistens.

En annan studie publicerad i tidskriften “American Journal of Clinical Nutrition” visade att personer med höga leptinnivåer och leptinresistens hade högre kroppsfettprocent och ökad risk för övervikt och fetma.

Slutsats

Leptinresistens är en komplex och svårt problem som kan orsaka stora svårigheter med viktreglering. Det kan göra det svårt för hjärnan att uppfatta när kroppen är mätt, minska kroppens förmåga att förbränna energi och öka kroppens benägenhet att lagra fett. Studier visar att det finns en koppling mellan leptinresens och ökad risk för övervikt, fetma och andra hälsoproblem som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

För att bekämpa global fetmaepidemin är det viktigt att förstå och behandla leptinresistens. Även om det finns en genetisk komponent i utvecklingen av leptinresistens, är det också möjligt att påverka det genom livsstilsförändringar som att äta en hälsosam och balanserad kost, träna regelbundet, få tillräckligt med sömn och minska stress.

Forskning på området fortsätter och det är viktigt att fortsätta att undersöka leptinresistens för att förstå dess komplexa mekanismer och hitta bättre behandlingar och lösningar på problemet.

Kvalificerar du dig för vår viktminskningsmetod?

Starta din viktresa

Referenser

  1. Myers, M. G. & Leibel, R. L. (2017). See me, feel me, touch me: leptin’s role in obesity. Nature Reviews Neuroscience, 18(12), 721-732.

  2. Harris, R. B. S. (2015). Leptin resistance – a ripe target for pharmacological intervention? British Journal of Pharmacology, 172(14), 3180-3194.

  3. Heymsfield, S. B., & Wadden, T. A. (2017). Mechanisms, pathophysiology, and management of obesity. New England Journal of Medicine, 376(15), 1492-1493.

  4. Huang, X. F., Koutcherov, I., Lin, S., & Wang, H. (2016). Stages of Development of Obesity-Induced Neuronal and Glial Leptin Resistance in the Hypothalamus. Frontiers in Endocrinology, 7, 150.

  5. Lu, H. K., & Lin, L. C. (2017). Leptin resistance and its implications for obesity treatment. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 10, 135-143.

  6. Speakman, J. R. (2016). The ‘Fat Controller’ – a mechanistic understanding of obesity. Clinical Science, 130(6), 433-439.

  7. Wolf, G., & Yang, E. K. (2017). Hypothalamic leptin resistance and obesity. Animal Cells and Systems, 21(3), 123-131.

  8. WHO. (2016). Obesity and overweight. Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.

  9. Ng, M., Fleming, T., Robinson, M., Thomson, B., Graetz, N., Margono, C., … & Gakidou, E. (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancet, 384(9945), 766-781.

  10. Ahima, R. S. (2013). Connecting obesity, aging and diabetes. Nature Medicine, 19(9), 1084-1085.