Läkare

På Wellgo.se har vi ett team av erfarna och kvalificerade läkare som är anslutna till vår plattform. Dessa läkare är specialiserade inom medicinsk viktnedgång och livsstilsförändringar. De är välutbildade och har omfattande erfarenhet inom sitt område.

När du blir medlem på Wellgo har du möjlighet att boka digitala läkarbesök där du kan diskutera din viktresa, få medicinsk rådgivning och få recept på läkemedel som är kopplade till din viktresa. Våra läkare är tillgängliga för att svara på dina frågor och ge dig den support du behöver för att nå dina hälsomål.

Vi strävar efter att erbjuda en trygg och professionell vårdupplevelse för våra medlemmar. Våra läkare följer riktlinjer och bästa praxis inom medicinsk viktnedgång och arbetar tillsammans med dig för att skapa en individanpassad behandlingsplan som passar dina behov och mål.

Läkare på Wellgo

På Wellgo spelar läkaren en viktig roll i behandlingen av våra medlemmar. Läkaren genomför en grundlig medicinsk utvärdering, diskuterar din hälsa och medicinska historik, beställer relevanta blodprover, ger medicinska rekommendationer och råd för att hjälpa dig att uppnå dina viktminskningsmål, följer upp din viktkurva för att övervaka ditt framsteg, justerar behandlingsplanen vid behov och ger tillsammans med din WellgoCoach kontinuerligt stöd och rådgivning för att förbättra din livsstil och uppnå en hälsosam vikt.

Vi är stolta över att ha våra läkare anslutna till Wellgo och vi är övertygade om att de kommer att ge dig den bästa möjliga vård och stöd under din viktresa.

På Wellgo är läkaren en central del av behandlingen för våra medlemmar. Läkaren ansvarar för att bedöma din hälsa, skapa en individuell behandlingsplan och ge medicinska rekommendationer för att hjälpa dig att nå dina viktminskningsmål.

Under det digitala läkarbesöket genomförs en grundlig medicinsk utvärdering där din hälsa, medicinska historik och tidigare viktminskningsförsök diskuteras. Läkaren kan också beställa relevanta tester för att få en bättre förståelse för din hälsostatus.

Baserat på denna bedömning ger läkaren medicinska rekommendationer och råd för att hjälpa dig att säkert och effektivt nå dina viktminskningsmål. Vid behov kan läkaren också förskriva läkemedel som en del av behandlingen.

Läkaren följer upp med dig regelbundet för att övervaka ditt framsteg, justerar behandlingsplanen vid behov och ge kontinuerligt stöd och rådgivning under hela din viktresa.

På Wellgo är läkaren engagerad i att ge dig den bästa möjliga medicinska vården och stödet för att hjälpa dig att uppnå dina viktminskningsmål och förbättra din livsstil. Vi finns alltid vid din sida så att du går ner i vikt på ett bra och hållbart sätt.

Läkemedel för övervikt används som en del av en omfattande behandlingsplan för att hjälpa våra klienter att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt. Dessa läkemedel kan användas för att minska aptiten, öka mättnadskänslan eller minska upptaget av fett i kroppen.

Läkemedlen för övervikt kan förskrivas till personer med fetma (BMI ≥ 30) eller övervikt (BMI ≥ 27) om det finns komplikationer eller riskfaktorer såsom högt blodtryck, förhöjda blodfetter, förhöjt blodsocker, åderförkalkning eller sömnapnésyndrom.

Det är viktigt att notera att läkemedel för övervikt inte är en mirakelkur och inte bör betraktas som en ensam lösning. De används som en del av en helhetsbehandling som inkluderar kostförändringar, fysisk aktivitet och beteendeförändringar.

Det är alltid den behandlande läkaren som ansvarar för att bedöma den enskilda patientens behov och föreskriva lämplig medicinering enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkaren kommer att övervaka patientens framsteg och göra eventuella justeringar i behandlingsplanen vid behov.

Läkaren på Wellgo spelar en central roll i behandlingen av våra medlemmar. De ansvarar för att bedöma hälsostatus, identifiera eventuella underliggande medicinska tillstånd och skapa en individuell behandlingsplan för att hjälpa medlemmarna att nå sina viktminskningsmål. Läkaren förskriver och eventuell medicin mot övervikt om det anses medicinskt lämpligt.

Under det digitala läkarbesöket genomför läkaren en grundlig medicinsk utvärdering och diskuterar hälsa, medicinsk historik och tidigare viktminskningsförsök. Läkaren kan också beställa relevanta ytterligare laboratorietester eller undersökningar för att få en bättre förståelse för hälsostatus. Det görs även en bedömning om du är en lämpligt kandidat för läkemedel, dvs medicinsk viktnedgång.

Ja, läkaren på Wellgo kan förskriva läkemedel om det bedöms vara nödvändigt för den medicinska överviktsbehandlingen. Läkemedel för viktminskning kan användas som en del av en omfattande behandlingsplan för att hjälpa medlemmarna att uppnå och bibehålla en hälsosam vikt.

Läkaren följer upp medlemmarna regelbundet för att övervaka deras framsteg, justera behandlingsplanen vid behov och ge kontinuerligt stöd och rådgivning under hela viktresan. Detta kan ske genom digitala möten och konsultationer men för det mesta sker det bakom kulisserna genom att vi, tillsammans med WellgoCoacher, går igenom alla klienters registrerade viktkurvor för att hitta de klienter där viktnedgången inte går som vi hoppas.

Förutom läkare finns det ett större hälsoteam på Wellgo som inkluderar hälsopedagoger, folkhälsovetare, personliga tränare och terapeuter. Dessa experter kan ge ytterligare stöd och rådgivning för att hjälpa medlemmarna att uppnå sina viktminskningsmål och förbättra sin livsstil.

På Wellgo behandlas medlemmarna av läkare med erfarenhet av överviktsbehandling. Läkaren som grundade och äger Wellgo.se heter Johan Emius och är utbildad läkare vid Karolinska Institutet i Stockholm samt Lic. Kostrådgivare. Tillsammans med andra kunniga och pålästa läkare på Wellgo.se arbetar de för att erbjuda professionell hjälp med medicinsk viktnedgång och livsstilsförändringar. Våra klienter har, under behandlingen, samma PatientAnsvarig Läkare (PAL) som tar fullt ansvar för din medicinska överviktsbehandling.

Vill du veta mer?
Starta säker chatt med läkare.

(Det är GRATIS och du förbinder dig inte till någonting.)

Chatta med läkare