Frågor & Svar

Vad är Wellgo.se?

Wellgo.se är en digitala läkarmottagning för medicinsk viktnedgång och livsstilsförändringar. Verksamheten bedrivs som privat sjukvård utanför förmånssystemet och läkare håller alltid i behandlingen. Vår medicinska viktminskningsmetod baseras på aktuella forskningsstudier och gedigen klinisk erfarenhet.

Patientmöten och behandling ges digitalt och inleds ALLTID med ett digitalt läkarbesök där du får träffa behandlande läkare. En förutsättning för att du ska lyckas med din viktresa är att du känner att du har ett team av riktiga människor bakom dig som du kan vända dig till och som följer upp dig löpande. Som medlem får du en personlig, individuell WellgoCoach som hjälper dig på vägen. Den initiala mänskliga kontakten är VIKTIG även om den är digital.

Medlemskapet hos Wellgo.se kostar 995 kr per månad utan bindningstid. Detta ger dig tillgång till professionell hjälp med medicinsk viktnedgång av en personlig läkare och en WellgoCoach som följer dig under hela din viktresa. Du får även tillgång till vår medlemsapp Wellgo Go, där du kan ha koll på din kost och aktivitet, få tillgång till tusentals nyttiga recept, alla våra träningsövningar- och träningsfilmer samt råd och stöd från vårt hälsoteam.

Efter etablerad viktstabilitet så övergår medlemskapet till ett underhållsmedlemskap som kostar 495kr per månad. Vid en etablerad viktstabilitet och lyckad nedtrappning av läkemedel har vi ett app-medlemskap som kostar 95kr per månad. Då ingår allt i appen men utan personlig WellgoCoach. 

Du ska vara mellan 18-75 år, ha en nuvarande övervikt samt motivation till att följa vårt program som sträcker sig över minst 3-12 månader. Du får heller inte vara gravid, eller planera att bli gravid under pågående behandling. Vi tar också blodprover innan behandlingsstart för att se att du har ett godkänt hälsostatus.

Använd vår BMI-räknare där du kan se om du kvalificerar dig för vårt viktminskningsprogram.

Din viktresa börjar med en individuell bedömning för att fastställa den mest lämpliga behandlingen för dig, en process som utförs av en kvalificerad läkare. Efter detta inleds en kontinuerlig medicinsk uppföljning med din läkare, parallellt med regelbunden uppföljning med din WellgoCoach. Du kommer att ha tillgång till ett stabilt och stödjande team som ledsagar dig genom hela din resa mot viktmålen. Under processens gång anpassas och optimeras din kost, ditt aktivitetsmönster och eventuell medicinsk behandling för att maximera resultaten. Observera att eventuella läkemedel som föreskrivs inte ingår i programmet och bekostas av dig själv.

Vi har ingen bindningstid under aktiv behandling. När du övergår till underhållsbehandling och en lägre medlemsavgift har vi en bindningstid om 6 månader.

För att starta viktminskningsprogrammet krävs blodprovtagning. Det är ett paket med 20 olika hälsomarkörer som analyserar nuvarande hälsostatus och risken för framtida livsstilssjukdomar. För hjärta och kärl analyserar vi HDL, LDL, kolesterol och triglycerider, för sköldkörtel tar vi TSH och T4, för diabetes glukos och HbA1c (långtidssocker), för leverfunktion ALAT och ASAT, för njurfunktion natrium, kalium och kreatinin, för blodstatus Hb, EPK, EVF, LPK, MCH, MCV och TPK. Därefter bedömer vi om du är lämplig för behandling med läkemedel för viktnedgång.

Det är individuellt. Parallellt med medicinsk behandling så arbetar vi med att förändra din livsstil med fokus på kost- och motionsvanor. Inledningsvis så brukar man få en bra effekt på viktnedgång för att därefter hamna på en viktplatå, förhoppningsvis vid din optimala vikt. Vi arbetar för att du ska bibehålla din vikt efter behandlingens slut. Det är viktigt att känna till att det finns stor risk att behandling med medicinska metoder vid obesitas är kronisk då det är en kronisk sjukdom.

Set point är den vikt som kroppen strävar efter att upprätthålla genom reglering av ämnesomsättningen och aptiten. Varje person har en individuell set point som kan påverkas av genetik, livsstil och miljö. Om en person försöker minska sin vikt kan kroppen reagera genom att öka aptiten eller minska ämnesomsättningen för att återställa vikten till set point. Det är viktigt att notera att set point kan ändras över tid genom livsstilsförändringar, men för personer med övervikt och fetma kan det vara mycket svårt att nå och behålla en lägre vikt på grund av kroppens starka försvarsmekanismer.

Vi använder oss av vår app Wellgo Go där du registrerar kost, träning och kroppsmått. Genom appen har du digital tillgång till din individuella WellgoCoach.

Vi har en medlemsapp Wellgo Go där du registrerar din viktresa så vi kan följa din utveckling. Nyttiga recept, personligt träningsprogram och direktkontakt med din egen WellgoCoach. Ditt konto aktiveras vid tecknande av abonnemang. En app endast för medlemmar. Appen finns för iPhone och Android.

Ja. Vi finns på instagram och facebook. Följ oss gärna. Gå gärna med i vår nya facebookgrupp där vi diskuterar allt kring medicinsk viktnedgång. Läkare och Wellgo hälsoteam svarar på frågor.

Storlek och hastighet på viktnedgång är individuell och vi kan inte förutsäga hur fort eller hur mycket du kommer att gå ner i vikt. Hälsofördelarna som kommer med viktnedgång är det som är mest betydelsefullt. Våra patienter har i genomsnitt en viktnedgång på 1.3kg/vecka under behandlingen. OBS! Vi stöder inte osunda skönhetsideal eller bantningsmetoder, och vi avråder från att räkna kalorier om du är undernärd, sjuk eller gravid. Vi kan heller inte garantera viktnedgång.

Nej tyvärr. Vår tjänst räknas som sjukvård och inte friskvård.

Vår överviktsbehandling sträcker sig över flera faser. Den innehåller coachning, kostråd, aktivitetsråd, livsstilsförändringar, utbildning och kan även innehålla läkemedel om det bedöms lämpligt. Behandlingen är indelad i olika faser och hur länge dessa faser pågår är individuellt. Parametrar som; hur stor övervikt du har, hur länge du har haft övervikt, din livsstilsstatus idag och vad du kan förändra vägs in och utvärderas under viktresans gång. Vi vill helst inte ha våra patienter kvar i behandling utan försöker fasa ur dem så fort det är lämpligt. När det blir är mycket olika och högst individuellt. I studier så visar det sig att vikten ofta kan komma tillbaka när interventionen avslutas om vi inte tar hänsyn till alla livsstilsparametrar. För att lyckas så måste vi hjälpa till på flera olika plan. Vi vet att orsaken till övervikt är mångfacetterad och vi försöker adressera alla dessa. Detta kan vi och vi vet att det fungerar.

OBS! Det är viktigt att veta att för många så är eventuell läkemedelsbehandling kronisk för sjukdomen obesitas.

För närvarande är det fyra mediciner i Sverige som har godkännande för att behandla övervikt hos vuxna. Dessa läkemedel rekommenderas för individer med fetma (med ett BMI på ≥ 30 kg/m2) eller för dem som är överviktiga (med ett BMI på ≥ 27 kg/m2) om det föreligger komplikationer eller riskfaktorer relaterat till övervikt. Sådana riskfaktorer kan inkludera högt blodtryck, förhöjda blodfetter, ökat blodsocker, åderförkalkning eller sömnapné. Alla legitimerad läkare har befogenhet att förskriva dessa godkända mediciner mot fetma. Det är dock alltid den vårdgivande personalens ansvar att utvärdera varje patients unika behov för att säkerställa att de får rätt behandling baserat på vetenskaplig kunskap och beprövade metoder. 

Fetma- eller obesitas är ett kroniskt sjukdomstillstånd. Om man avslutar sin medicinbehandling kan man ofta märka att kroppen börjar närma sig den föregående övervikten igen. Det är helt ofarligt att sluta med läkemedlet och sedan återuppta det om man ser en viktuppgång. Vissa kan ha infört betydande förändringar i sina liv genom att inkludera regelbunden motion och ändra sina kostvanor, vilket kan hjälpa dem att behålla en jämvikt i kaloriintaget när de blivit normalviktiga.

Tyvärr ingår de mest effektiva aptitreglerande läkemedlen för behandling av fetma bara i högkostnadsskyddet om man har diagnosen diabetes typ 2. För de som inte har det måste medicineringen i dagsläget tyvärr betalas i sin helhet av patienten. Denna betalningsstruktur gäller även för andra mediciner utanför högkostnadsskyddet som hostmediciner, potenspiller och vitamintillskott. 

Tack vare att vi använder kroppens naturliga hormon GLP-1, som har modifierats för en långsammare nedbrytning, är biverkningar sällsynta och generellt milda. I stora studier noterades jämförbara biverkningar mellan placebo och semaglutid. Eftersom biverkningarna oftast uppstår tidigt i behandlingsprocessen, sker en gradvis ökning av doseringen. Möjliga symtom inkluderar illamående, gaser, diarré, mindre magkatarr eller förstoppning. Med vägledning från din egna WellgoCoach kan många av dessa besvär förebyggas och avhjälpas.

Det är det kroppsegna hormonet från inkretingruppen GLP-1 som har justerats för att kvarstå längre i blodet och därmed ha tid att verka på bland annat aptiten, innan det bryts ner. Detta hormon, som normalt också frisätts från tarmen när vi konsumerar mat, är grundpelaren för de GLP-1 analoger som blivit godkända som läkemedel. Dessa analoger fungerar genom att sakta ner tömningsprocessen av magsäcken, vilket resulterar i tidigare och längre mättnadskänsla, de meddelar också hjärnan så att vi känner oss mätta. Läkemedel i denna familj, som semaglutid, liraglutid, dulaglutid och tirzepatid, har också den fördelen att de genom blodsockerreglering och viktnedgång, sänker blodsocker, blodfetter och blodtryck. Konsekvensen blir en mer hälsosam metabola hälsa.

Om du vill säga upp ditt medlemskap så rekommenderar vi först en dialog med behandlande läkare så att du gör ett avslut på rätt sätt. Det så att din läkemedelsbehandling hanteras korrekt. Därefter klickar du själv dig vidare via denna länk för att avsluta medlemskapet. Du når den också genom att klicka på “Bli medlem” i menyn och därefter klikar du på knappen “Hantera medlemskap”.