Räkna ut ditt BMI.
Är du kvalificerad för att gå ner i vikt med oss?

Hur lång tid till målvikt?


Högt BMI?

“Om du räknar ut ditt BMI och det är högre än förväntat och över vad som anses hälsosamt är du varmt välkommen att planera din viktresa med oss. Viktnedgång minskar dina risker för framtida hälsoproblem och sjukdomar. Vår metod är kliniskt bevisad, den fungerar och vi vill dela den med dig.”

Starta säker chatt med läkare

Vad är BMI?

BMI står för Body Mass Index och är ett mått på kroppsfett baserat på längd och vikt.
BMI används för att bedöma om en person har en hälsosam kroppsvikt eller är överviktig eller underviktig.
BMI på mindre än 18,5 anses underviktig, 18,5 till 24,9 anses normalviktig, 25 till 29,9 anses överviktig, BMI på 30 eller högre anses fetma och BMI över 35 är fetma klass 2.
Högt BMI kan öka risken för hälsoproblem som högt blodtryck, diabetes, snarkningar och sömnapné.

BMI är dock inte alltid en exakt indikator på hälsa eftersom det inte tar hänsyn till muskelmassa, benstomme och fettfördelning i kroppen. Barn och patienter med mycket muskler får missvisande BMI. Det krävs alltid en individuell läkarbedömning om ditt höga BMI ska-och kan behandlas med vår metod eller inte.
Under din viktresa så använder vi BMI som ett mått för att hjälpa dig gå ner i vikt med läkemedel.

BMI 18.5-24.9 | NORMALT BMI

BMI mellan 18,5 och 24,9 indikerar normalvikt och att en persons vikt är hälsosam i förhållande till längd. Personer med en normal BMI har oftast en lägre risk för hälsoproblem som hjärtsjukdomar, högt blodtryck och diabetes jämfört med personer som har ett BMI utanför detta intervall.

BMI 25-29.9 | ÖVERVIKT

BMI mellan 25 och 29,9 anses vara överviktigt. Det indikerar att vikten är högre än vad som anses hälsosamt i förhållande till längden. Personer med BMI i detta område har en ökad risk för hälsoproblem såsom hjärtsjukdomar och högt blodtryck. Övervikt kan också öka risken för andra hälsoproblem såsom diabetes, stroke och vissa cancerformer.

BMI över 30 | FETMA

BMI över 30 anses vara fetma. Personer med BMI över 30 har en ökad risk för sjukdomar och andra hälsoproblem som stroke, diabetes, hjärtsjukdomar, sömnapné, artros i leder och många cancerformer. Det kan också skapa psykologisk belastning då övervikt är starkt stigmatiserat i samhället.