Informationssidor endast för vårdpersonal

Genom att gå vidare så intygar jag att jag är legitimerad vårdpersonal och förstår att informationen endast är avsedd i tjänsten för vården.

wegovy semaglutid

Wegovy

En GLP-1 analog som är registrerad för viktnedgång. Läs mer om läkemedlet och behandling om du är vårdpersonal.

Läs mer om Wegovy

Ozempic

En GLP-1 analog som är registrerad för behandling av diabetes typ 2.

Läs mer om Ozempic

Rybelsus

En GLP-1 analog i tablettform registrerad för att behandla diabetes typ 2.

Läs mer om Rybelsus