Integritetspolicy

Integritetspolicy för Wellgo Health AB (organisationsnummer 559442-7808) gällande tjänsten Wellgo.se

Ewell AB/Wellgo.se, med adressen Atlasgatan 8, 80286 Gävle, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder tjänsten Wellgo.se. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I denna integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur vi använder dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

1.1 När du använder tjänsten Wellgo.se samlar vi in följande personuppgifter om dig:

Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, personnummer (om du väljer att ange dem).
Din e-postadress och lösenord, som används för att logga in till tjänsten.
Din sökhistorik och användning av tjänsten.
Din betalningsinformation, om du väljer att köpa något på tjänsten.


1.2 Vi samlar in dessa personuppgifter för att kunna erbjuda dig en säker och personlig användarupplevelse av tjänsten Wellgo.se. Vi använder även uppgifterna för att kunna leverera och fakturera de tjänster du köper via tjänsten.

2. Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

2.1 Vi behandlar dina personuppgifter endast om vi har en laglig grund för det. Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften:

För att fullgöra avtalet med dig, det vill säga för att tillhandahålla tjänsten Wellgo.se.
För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, till exempel bokföringskrav.
För att uppfylla berättigade intressen, till exempel för att förbättra tjänsten och anpassa den efter dina behov.


2.2 Om vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra avtalet med dig eller för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, är laglig grund för behandlingen att det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

2.3 Om vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla berättigade intressen, är laglig grund för behandlingen att det är nödvändigt för att tillgodose våra eller tredje parts berättigade intressen, förutsatt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte överväger dessa intressen.

3. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

3.1 Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av dem, eller så länge det krävs enligt tillämplig lagstiftning.

3.2 Om du avregistrerar dig från tjänsten Wellgo.se tar vi bort dina personuppgifter inom en rimlig tid, förutsatt att vi inte är skyldiga att spara dem enligt tillämplig lagstiftning.

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

4.1 Vi kan dela dina personuppgifter med andra parter i följande situationer:

Vi använder oss av betalningsleverantörer för att kunna ta emot betalningar. I sådana fall delar vi din betalningsinformation med betalningsleverantören.
Vi använder oss av IT-leverantörer för att kunna driva och utveckla tjänsten Wellgo.se. I sådana fall kan vi dela dina personuppgifter med IT-leverantören.
Vi kan också dela dina personuppgifter om det krävs enligt tillämplig lagstiftning eller om det krävs för att skydda våra eller någon annans rättigheter, egendom eller säkerhet.


4.2 Vi kräver alltid att parter som vi delar dina personuppgifter med vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

5. Dina rättigheter

5.1 Enligt GDPR har du rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter och information om hur vi behandlar dem.
Rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
Radera dina personuppgifter, i vissa fall.
Invända mot behandling av dina personuppgifter som utförs på grund av våra eller någon annans berättigade intressen.
Begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall.
Rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.


5.2 Om du vill utöva någon av dina rättigheter, eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på följande sätt:

Wellgo Health AB, Atlasgatan 8, 80286 Gävle E-post: privacy@ewell.se

5.3 Din journal

Wellgo.se patienter har möjlighet att själv läsa och ta del av sina journalhandlingar. Kontakta oss för att begära utskrift av din journal.

6. Ändringar av integritetspolicyn

6.1 Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig genom att publicera en uppdaterad version på tjänsten Wellgo.se och/eller genom att skicka en notis till dig via e-post.

6.2 Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på tjänsten Wellgo.se.