Gå ner i vikt med läkemedel

Viktminskning är en resa som kan vara utmanande, särskilt för de som kämpar med fetma eller övervikt. För att gå ner till- och upprätthålla en hälsosam vikt är en kombination av kost och motion avgörande. Men i vissa fall kan ytterligare stöd i form av medicinsk behandling vara nödvändigt. Vi på Wellgo förstår att hållbara livsstilsförändringar alltid är fundamentet i en framgångsrik viktresa, och vi är specialiserade på att integrera medicinska lösningar där de behövs.

Vårt erfarna team använder väl beprövade och säkra läkemedel som en del av en omfattande behandlingsplan. Dessa läkemedel är utformade för att minska aptiten och förstärka känslan av mättnad. Det är en viktig del i vår metod att alla läkemedelsbehandlingar genomförs efter en grundlig medicinsk bedömning och under noggrann uppföljning av läkare. Dessutom kombineras medicineringen med viktiga livsstilsförändringar för att säkerställa optimala resultat.

Bland de behandlingsmetoder vi erbjuder är GLP-1-receptoragonister, som jobbar genom att öka nivåerna av hormonet GLP-1, vilket naturligt reglerar aptiten och blodsockret. En ökning av detta peptidhormon kan leda till en minskad aptit och därmed bidra till viktminskning. Läkemedelssubstanser som vi använder är bland annat semaglutid, dulaglutid, tirzepatid och liraglutid.

Andra läkemedel i vårt sortiment verkar genom att påverka specifika signalsubstanser i hjärnan som kontrollerar hunger och belöningssystemet, vilket kan minska frestelsen att äta och hjälpa dig att känna dig nöjd snabbare och längre.

Det är viktigt att poängtera att medicinsk behandling av övervikt bör administreras under strikt medicinsk övervakning av läkare med särskild kompetens inom medicinsk viktnedgång. Varje persons unika reaktion på behandling är en prioritet för oss, och därför skräddarsys terapin efter varje individs specifika behov och omständigheter.

Vi är här för att stödja dig så att du går ner i vikt till en hälsosam nivå och ett välbefinnande som håller i längden. Genom en ansvarsfull kombination av medicinsk behandling och livsstilsförändringar tar vi tillsammans steget mot ett friskare jag.

Hur mycket går man ner i vikt av läkemedel för viktnedgång?

När det kommer till medicinsk viktminskning är det viktigt att förstå att resultat kan variera avsevärt från person till person. Med de läkemedel som vi använder för viktnedgång kan individer potentiellt förvänta sig en viktnedgång inom intervallet 5-25%. Det är dock viktigt att betona att personliga resultat skiljer sig och påverkas starkt av faktorer såsom livsstilsändringar och hur noggrant man följer behandlingsplanen.

Effektiviteten av dessa läkemedel kan variera beroende på en rad omständigheter, inkluderande personens egna förutsättningar, engagemang i sina nya livsstilsvanor och regelbundenheten i användningen av läkemedlet. Det är kritiskt att förstå att dessa behandlingar inte är mirakellösningar; resultatet av viktminskning är olika för varje individ.

Forskning har visat att personer som integrerar medicinsk behandling med konventionella metoder som diet och motion, ofta ser en märkbar skillnad. Det är rimligt att förutse en viktnedgång på omkring 5-25% av den initiala kroppsvikten över en period av månader vid korrekt behandling.

Det är centralt att närma sig viktminskning med realistiska förväntningar, förstå att det är en personlig viktresa. Ett samarbete mellan läkemedelsbehandling, näringsanpassning och ökad fysisk aktivitet tillsammans med en närvarande coach är ofta den mest effektiva strategin för att uppnå och upprätthålla viktminskning på lång sikt. Din individuella läkare kommer att ge skräddarsydd vägledning och support, anpassad till just dina unika förhållanden och mål.

På Wellgo är vi dedikerade till att erbjuda dig den mest individanpassade och evidensbaserade medicinska viktbehandlingen för att säkerställa att du når de mål du sätter upp för din hälsa.

 

Om man funderar på att använda viktminskningsmedicin så har alla läkemedel har biverkningar, och läkemedel som används för viktminskning är inget undantag. Biverkningarna kan variera beroende på vilket läkemedel som används och individuella faktorer som ålder och hälsa. De vanligaste biverkningarna inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, sömnlöshet och torr mun. Det är viktigt att notera att vissa ovanliga biverkningar kan vara allvarliga och att du bör kontakta din läkare om du upplever några ovanliga symtom.

Det är viktigt att notera att inte alla personer upplever biverkningar och att de kan variera i intensitet och frekvens. Här är några vanliga biverkningar som kan förekomma:

  1. Illamående: Illamående är en vanlig biverkning i början av behandlingen och minskar över tid. Att äta mindre måltider och undvika fet och tung mat kan hjälpa till att minska illamåendet.

  2. Huvudvärk: Vissa personer kan uppleva huvudvärk som en biverkning. Det är ofta tillfälligt och försvinner efter en tid.

  3. Magbesvär: Magbesvär som buksmärtor, gasbildning eller diarré kan förekomma. Att äta långsamt, undvika fet mat och stora måltider kan hjälpa till att minska dessa biverkningar.

  4. Förstoppning: Vissa personer kan uppleva förstoppning som en biverkning. Det kan lindras genom att öka intaget av fiberrika livsmedel och dricka tillräckligt med vatten.

  5. Sura uppstötningar: Ät mindre måltider: Istället för att äta stora måltider kan det vara fördelaktigt att äta mindre och mer frekventa måltider. Detta kan hjälpa till att minska trycket på magen och minska risken för sura uppstötningar.

Det är viktigt att kommunicera eventuella biverkningar med din behandlande läkare, så att de kan ge råd och eventuellt justera behandlingen om det behövs. Varje individ kan reagera olika på läkemedel, så det är viktigt att vara medveten om eventuella biverkningar och söka medicinsk hjälp vid behov.

 

Gastric bypass viktoperation är en kirurgisk behandling för personer med svår fetma. Olika länder och regioner i Sverige har gränsvärde på BMI när det är godkänt med operation. Du kan räkna ut ditt BMI och se om du är kvalificerad. Du bör ha BMI över 35 för att vara aktuell för operation. Operationen involverar att minska storleken på magen och/eller ändra tarmens anatomi för att minska matintaget och absorptionen av näringsämnen. Gastric bypass operation är en effektiv behandling för viktminskning och kan minska vikt med upp till 30-40% av kroppsvikten. Operationen har dock vissa risker och biverkningar, som infektioner, blödningar, tarmhinder och näringsbrist. Ca 60% går också upp i vikt enligt uppföljningsdata efter 12 år. 

Vid jämförelse mellan viktnedgång med läkemedel och gastric bypass operation är det viktigt att notera att båda behandlingarna har sina för- och nackdelar. Läkemedel kan vara ett mindre invasivt alternativ med mindre risk för allvarliga biverkningar då man slipper operation. Å andra sidan kan gastric bypass operation vara mer effektivt för personer med svår fetma och kan resultera i en större viktminskning. Dock så är gastric bypass ett stort irreversibelt ingrepp i din egen anatomi som du inte kan välja bort därefter.

Det är viktigt att diskutera behandlingsalternativ med en läkare för att hitta den bästa behandlingen för varje individ.

Sammanfattning

Att gå ner i vikt med läkemedel kan vara en effektiv behandling för personer med övervikt eller fetma. Det kan vara ett alternativ för dem som har svårt att gå ner i vikt genom kost- och motionsförändringar ensamma. Varje läkemedel har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att diskutera behandlingsalternativ med en läkare för att få professionell hjälp med viktnedgång och hitta den bästa behandlingen för varje individ.

När det gäller biverkningar är det viktigt att vara medveten om att alla läkemedel kan ha biverkningar, och läkemedel som används för viktminskning är inget undantag. De vanligaste biverkningarna inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och sura uppstötningar. Det är viktigt att notera att inte alla personer upplever biverkningar och att de kan variera i intensitet och frekvens. Om du upplever biverkningar är det viktigt att kommunicera detta med din behandlande läkare, så att de kan ge råd och eventuellt justera behandlingen om det behövs.

Vid jämförelse mellan viktnedgång med läkemedel och gastric bypass-operation är det viktigt att notera att båda behandlingarna har sina för- och nackdelar. Gastric bypass-operation är en kirurgisk procedur som minskar magsäckens storlek och ändrar matsmältningsprocessen. Det kan ge snabbare och mer dramatisk viktnedgång, men det är också en mer invasiv och irreversibel procedur med potentiella risker och komplikationer. Viktnedgång med läkemedel kan vara en mer konservativ och reversibel metod, men det kan ta längre tid att uppnå viktnedgång och resultaten kan vara mer gradvisa.

Det är viktigt att diskutera behandlingsalternativ med en läkare för att få en grundlig bedömning av individuella behov och förutsättningar. Läkare kan ge råd om vilken behandling som kan vara mest lämplig och effektiv för varje individ, baserat på medicinsk historia, hälsotillstånd och personliga mål.

Vill du veta mer?
Starta säker chatt med läkare.

(Det är GRATIS och du förbinder dig inte till någonting.)

Chatta med läkare