Gastric bypass – viktoperation

Gastric bypass – en översikt

Gastric bypass har funnits i över 50 år och har visat sig vara en effektiv behandling för fetma. Den första operationen utfördes på 1950-talet av en kirurg vid namn Edward E. Mason. Under de kommande åren utvecklade Mason tekniken och 1967 utförde han den första Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) operationen.

Sedan dess har tekniken förbättrats och antalet operationer har ökat stadigt. Enligt en undersökning från 2020 utförs runt 500 000 gastric bypass operationer varje år över hela världen.
 

Hur går magoperationen till?

En gastric bypass-operation är en kirurgisk procedur som används för att behandla svår fetma hos patienter som har försökt gå ner i vikt utan framgång med andra metoder. Under operationen skapas en liten ficka i toppen av magsäcken och den övre delen av tarmen omleds så att maten går direkt in i den mellersta delen av tarmen. Detta minskar mängden mat som kan ätas åt gången och begränsar upptaget av näringsämnen i tarmen.

Innan operationen kommer patienten att sövas och kirurgen kommer att göra en liten öppning i magen. Därefter kommer kirurgen att sätta in ett laparoskop, som är en liten kameraenhet, för att ge en tydlig bild av området. Kirurgen kommer sedan att skapa en liten ficka som är separerad från resten av magsäcken och ta en del av tarmen och omdirigera den till denna ficka. Detta skapar en mindre magsäck och minskar mängden mat som kan ätas, vilket leder till viktminskning. Omledningen av tarmen leder också till att maten inte bryts ner och absorberas fullständigt, vilket minskar kaloriintaget och ytterligare bidrar till viktminskning. 

Efter operationen kommer patienten att ha en strikt diet och gradvis öka sin fysiska aktivitet för att återhämta sig. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner för att förhindra komplikationer och uppnå de önskade resultatet av operationen.

Gastric bypass-operation är inte en lätt väg ut ur fetma och bör endast övervägas efter att ha försökt andra metoder för viktminskning. Det är en allvarlig och stor operation med risker och biverkningar, inklusive blödning, infektion, tarmobstruktion och näringsbrist. Det är viktigt att diskutera alla risker och fördelar med din läkare innan du bestämmer dig för en gastric bypass-operation.

“Gastric bypass-operation är inte en lätt väg ut ur fetma och bör endast övervägas efter att ha försökt andra metoder för viktminskning. Det är en allvarlig och stor operation med risker och biverkningar, inklusive blödning, infektion, tarmobstruktion och näringsbrist.”

Risker och komplikationer

Precis som med alla andra kirurgiska ingrepp finns det vissa risker och komplikationer som kan uppstå vid gastric bypass operationer. De vanligaste riskerna inkluderar blödning, infektion, blodproppar och skador på närliggande organ.

Andra möjliga gastric bypass komplikationer inkluderar gallsten, mag- eller tarmobstruktion och läckage från anastomosen (sammankopplingen mellan magsäcken och tarmen). Dessutom kan det finnas risk för näringsbrist efter operationen, eftersom kroppen absorberar färre näringsämnen.

För att minska risken för komplikationer är det viktigt att patienten följer alla instruktioner från sin läkare före och efter operationen. Det är också viktigt att regelbundet genomgå uppföljning och övervaka eventuella symtom på komplikationer. 

Antal gastric bypass-operationer som görs i världen, USA, Europa och Sverige

Antalet gastric bypass operationer har ökat stadigt över hela världen de senaste åren. Enligt en undersökning från 2020 utförs runt 500 000 gastric bypass operationer varje år över hela världen.

USA är den ledande nationen när det gäller antalet utförda gastric bypass operationer. Enligt American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) utfördes 2019 cirka 252 000 gastric bypass operationer i USA.

I Europa är gastric bypass operationer också vanliga. Enligt European Association for Endoscopic Surgery (EAES) utförs olika typer av bariatriska operationer, inklusive gastric bypass, i flera europeiska länder. Frankrike och Tyskland är två av de länder som utför flest bariatriska operationer.

I Sverige utförs också gastric bypass operationer, men i mindre skala än i många andra länder. Enligt Socialstyrelsens statistik från 2019 utfördes 1 548 bariatriska operationer i Sverige, varav 707 var gastric bypass. Under tiden för covidpandemin var antalet operationer ca 3500. Under år 2022 ökade antalet igen och det utfördes ca 5000 i Sverige.

Statistik på viktuppgång efter gastric bypass

Ett av de viktigaste målen med gastric bypass operationer är att hjälpa patienten att gå ner i vikt och förbättra hälsan. Efter operationen är det viktigt att patienten följer en hälsosam kost och regelbunden motion för att upprätthålla viktminskningen.

“Långtidsstudier visar att 60% av gastric bypass-opererade patienterna går upp betydande i vikt efter 12 år.”

Enligt en studie från 2018 visade resultaten av gastric bypass operationer en signifikant minskning i BMI (body mass index) och viktminskning på lång sikt. Studien visade att genomsnittlig viktminskning efter fem år var 31,5% av den ursprungliga kroppsvikten.

En annan studie från 2019 fann att 75% av patienterna som hade genomgått gastric bypass operationer var fortfarande på en hälsosam vikt efter fem år. Dessutom visade studien att patienterna upplevde en förbättring av hälsotillståndet, inklusive minskad risk för diabetes och hjärtsjukdomar. Efter 5 år uppnås en viktnedgång på mellan 20-30 % efter de två vanligaste operationsmetoderna (Gastric bypass och Sleeve-resektion).

I en nyligen genomförd långsiktig studie av patienter som genomgått RYGB (gastric bypass-kirurgi), upprätthöll 93 procent av patienterna åtminstone en 10-procentig viktminskning från utgångspunkten, 70 procent upprätthöll åtminstone en 20-procentig viktminskning och endast 40 procent upprätthöll åtminstone en 30-procentig viktminskning efter 12 år [18].

Sammanfattningsvis är gastric bypass operationer en effektiv behandling för fetma som har funnits i över 50 år. Antalet operationer har ökat stadigt över hela världen och det finns många studier som visar på positiva resultat på lång sikt. Men precis som med alla kirurgiska ingrepp finns det vissa risker och komplikationer som bör beaktas. Det är viktigt att patienten följer alla instruktioner från sin läkare före och efter operationen, samt regelbundet genomgår uppföljning för att övervaka eventuella komplikationer och säkerställa en hälsosam viktminskning. En annan aspekt är att den initiala viktnedgången inte blir din framtida vikt utan de allra flesta går upp i vikt igen. Viktreduktionen efter 5 år är ca 20-30 % och vikten ökar ju längre uppföljningstiden pågår.

Mortaliteten för gastric bypass-operationer varierar beroende på patientens hälsotillstånd och komplikationer efter operationen. Enligt en systematisk översikt och metaanalys av publikationer som publicerats mellan 1990 och 2012, var den sammanvägda mortaliteten för gastric bypass-operationer 0,3%, vilket innebär att 3 av 1000 patienter dog inom 30 dagar efter operationen. [19]

“Vi på Wellgo förespråkar att man istället provar med annan medicinsk behandling innan en eventuell gastric bypass.  Vi vet att resultaten är mycket bra med vår medicinska metod, den är kliniskt bevisad i studier med tusentals deltagare och den innebär inte att operera om magen. Med de mest effektiva GLP-1 kombinationsläkemedlen som Wegovy och Mounjaro så är viktnedgången 15-22%.”

Kvalificerar du dig för vår viktminskningsmetod?

Starta din viktresa

Referenser

1. Mason EE. Ileal bypass for obesity. JAMA. 1969;208(8):1367–1372. doi:10.1001/jama.1969.03160080023005

2. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2004;292(14):1724–1737. doi:10.1001/jama.292.14.1724

3. ASMBS. Estimate of Bariatric Surgery Numbers, 2011-2019. https://asmbs.org/resources/estimate-of-bariatric-surgery-numbers. Accessed September 15, 2021.

4. European Association for Endoscopic Surgery. Bariatric surgery in Europe. https://www.eaes.eu//home/thq91i3gbr3c/public_html/wp-content/uploads/2019/11/EAES-Position-Statement-on-Bariatric-Surgery-in-Europe-2019.pdf. Accessed September 15, 2021.

5. Socialstyrelsen. Bariatrisk kirurgi – Nationellt vårdprogram. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationellt-vardprogram-for-bariatrisk-kirurgi-2019-2.pdf. Accessed September 15, 2021.

6. Steven S, Hollingsworth KG, Al-Mrabeh A, et al. Very low-calorie diet and 6 months of weight stability in type 2 diabetes: pathophysiological changes in responders and nonresponders. Diabetes Care. 2016;39(5):808-815. doi:10.2337/dc15-1942

7. Sjöström L, Lindroos A-K, Peltonen M, et al. Lifestyle, Diabetes, and Cardiovascular Risk Factors 10 Years after Bariatric Surgery. N Engl J Med. 2004;351(26):2683–2693. doi:10.1056/nejmoa035622

8. Nguyen NT, Masoomi H, Magno CP, Nguyen XM, Laugenour K, Lane J. Trends in use of bariatric surgery, 2003-2008. J Am Coll Surg. 2011;213(2):261-266. doi:10.1016/j.jamcollsurg.2011.03.026

9. Adams TD, Davidson LE, Litwin SE, et al. Weight and Metabolic Outcomes 12 Years after Gastric Bypass. N Engl J Med. 2017;377(12):1143–1155. doi:10.1056/nejmoa1614292

10. Karlsson J, Taft C, Rydén A, et al. Ten-year trends in health-related quality of life after surgical and conventional treatment for severe obesity: the SOS intervention study. Int J Obes (Lond). 2007;31(8):1248-1261. doi:10.1038/sj.ijo.0803573.

11. Sjöström L, Narbro K, Sjöström CD, et al. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med. 2007;357(8):741-752. doi:10.1056/NEJMoa066254

12. Adams TD, Gress RE, Smith SC, et al. Long-term mortality after gastric bypass surgery. N Engl J Med. 2007;357(8):753-761. doi:10.1056/NEJMoa066603

13. Buchwald H, Estok R, Fahrbach K, et al. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2009;122(3):248-256.e5. doi:10.1016/j.amjmed.2008.09.041

14. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, et al. Bariatric Surgery versus Intensive Medical Therapy for Diabetes — 5-Year Outcomes. N Engl J Med. 2017;376(7):641–651. doi:10.1056/NEJMoa1600869

15. Aminian A, Jamal M, Augustin T, et al. Failed Weight Loss after Bariatric Surgery: Predictors and Management Options. Am Surg. 2015;81(10):979-984.

16. Karmali S, Stoklossa CJ, Sharma A, et al. Bariatric surgery: a primer. Can Fam Physician. 2010;56(9):873-879.

17. Brethauer SA, Kim J, el Chaar M, et al. Standardized outcomes reporting in metabolic and bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2015;11(3):489-506. doi:10.1016/j.soard.2014.12.014

18.  Mayo Clinic – Weight regain after bariatric surgery. https://www.mayoclinic.org/medical-professionals/endocrinology/news/weight-regain-after-bariatric-surgery/mac-2043146

19.  Colquitt JL, Pickett K, Loveman E, et al. Surgery for weight loss in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(8):CD003641. doi:10.1002/14651858.CD003641.pub4