Gastric sleeve – viktoperation

Introduktion

Fetma är ett växande problem världen över, med uppskattningsvis 1,9 miljarder vuxna som är överviktiga eller feta. Det är en betydande riskfaktor för flera kroniska sjukdomar, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och högt blodtryck. För personer som lider av svår fetma, där traditionella metoder för viktminskning har misslyckats, kan en gastric sleeve-operation vara ett alternativ. Denna procedur innebär att en del av magsäcken tas bort för att minska dess storlek och därmed begränsa matintaget. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om gastric sleeve-operation, inklusive fördelar och risker, samt vad du kan förvänta dig efter operationen. 

Vad är en gastric sleeve-operation?

En gastric sleeve-operation, även känd som en vertikal sleeve gastrektomi, är en kirurgisk procedur som innebär att en del av magsäcken tas bort. Under operationen görs flera små snitt i magen, varigenom kirurgen kan använda ett laparoskop (titthålskirurgi) för att avlägsna en stor del av magsäcken. Detta resulterar i att magsäcken minskar i storlek och kapacitet med cirka 75-85%.

Efter operationen kan patienten bara äta små portioner åt gången, vilket gör att de snabbt känner sig mätta och inte kan konsumera lika mycket mat som tidigare. Detta kan leda till en betydande viktminskning, och i vissa fall kan det hjälpa till att behandla andra sjukdomar som är relaterade till övervikt.

“Efter operationen kan patienten bara äta små portioner åt gången, vilket gör att de snabbt känner sig mätta och inte kan konsumera lika mycket mat som tidigare.”

Fördelar med gastric sleeve-operation

 1. Effektiv viktminskning: Gastric sleeve-operation kan hjälpa patienter att tappa cirka 60-70% av sin övervikt inom de första två åren efter operationen. Detta kan bidra till att minska risken för olika hälsoproblem som är relaterade till övervikt, såsom diabetes, högt blodtryck och sömnapné.

 2. Mindre risk för näringsbrist: Eftersom gastric sleeve-operation inte involverar någon omledning av tarmarna, är risken för näringsbrist lägre än vid andra viktminskningsoperationer, såsom gastric bypass.

 3. Kortare återhämtningstid: Eftersom operationen utförs med hjälp av ett laparoskop, är snitten mindre och återhämtningstiden kortare än vid öppen kirurgi.

 4. Förbättrad livskvalitet: För många patienter kan viktminskning resultera i en förbättrad livskvalitet, inklusive ökad rörlighet, självkänsla och energi.

Risker med gastric sleeve-operation

 1. Komplikationer efter operation: Som med alla kirurgiska ingrepp finns det en risk för komplikationer efter en gastric sleeve-operation, såsom blödning, infektion, blodpropp, skador på andra organ och död.
 2. Återfall: Det är möjligt att återfå vikten efter operationen om patienten inte följer de rekommenderade livsstilsförändringarna, såsom kost- och motionsvanor.

 3. Refluxsjukdom: Eftersom magsäcken minskar i storlek kan det öka risken för refluxsjukdom, där magsyran kommer upp i matstrupen.

 4. Gallstenssjukdom: Efter operationen kan patienten ha ökad risk för att utveckla gallsten.

 5. Mortaliteten: Risken att dö av operationen är enligt flera studier ca 0,08%, dvs strax under 1 på 1000 opererade patienter dör av operationen.

Vem är en lämplig kandidat för en gastric sleeve-operation?

En gastric sleeve-operation är inte en lämplig lösning för alla som lider av övervikt. Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att vara en lämplig kandidat för denna procedur:

 1. BMI över 40 eller BMI över 35 med hälsoproblem relaterade till övervikt, såsom diabetes eller högt blodtryck.

 2. Framgångslösa försök med traditionella viktminskningsmetoder, såsom kost och motion.

 3. Förståelse för procedur och förberedelse för de förändringar i livsstil som krävs efter operationen.

 4. Villighet att följa de rekommenderade kost- och motionsvanorna efter operationen.

Vad kan du förvänta dig efter en gastric sleeve-operation?

Efter en gastric sleeve-operation kan det ta några veckor för kroppen att återhämta sig och för patienten att återgå till normala aktiviteter. Under den första veckan efter operationen är det vanligt att patienten upplever smärta och obehag, och det kan vara svårt att äta och dricka.

Efter några veckor kan patienten börja gradvis öka mängden mat de konsumerar, men det är viktigt att följa de rekommenderade kost- och motionsvanorna för att uppnå maximal viktminskning och för att undvika eventuella komplikationer. Patienten kommer också att behöva ta kosttillskott för att undvika näringsbrist och regelbundet besöka sin läkare för uppföljning.

“Enligt en systematisk översikt av Puzziferri och kollegor från 2014 var den totala mortaliteten för gastric sleeve-operation 0,08%, vilket innebär att mindre än 1 av 1000 patienter avled på grund av operationen.”

Viktuppgång efter gastric sleeve

En gastric sleeve-operation kan vara ett effektivt alternativ för personer som lider av svår fetma och som inte har haft framgång med traditionella viktminskningsmetoder. Det är dock viktigt att förstå både fördelarna och riskerna med denna procedur och att vara en lämplig kandidat för operationen. Det är också viktigt att följa de rekommenderade kost- och motionsvanorna efter operationen för att uppnå maximal viktminskning och för att undvika eventuella komplikationer.

Ett av målen med gastric sleeve-operationen är att minska patientens kroppsvikt. Operationen innebär att man tar bort en stor del av magsäcken vilket minskar mängden mat som patienten kan äta, och därmed minskar också mängden kalorier som tas upp av kroppen. Trots detta är det möjligt att patienten upplever en viktuppgång efter operationen.

En studie publicerad i tidskriften Obesity Surgery undersökte förekomsten av viktuppgång bland patienter som genomgått en gastric sleeve-operation. Studien omfattade 318 patienter som hade opererats på en klinik i Mexiko. Efter en uppföljning på 24 månader visade resultaten att cirka 10% av patienterna hade gått upp i vikt efter operationen. För dessa patienter hade vikten ökat med mer än 10% jämfört med deras vikt vid operationstillfället.

En annan studie publicerad i tidskriften Surgery for Obesity and Related Diseases undersökte vilka faktorer som kunde kopplas till en viktuppgång efter gastric sleeve-operation. Studien inkluderade 345 patienter som hade opererats på en klinik i Frankrike. Resultaten visade att de patienter som hade en högre utgångsvikt hade en högre risk för viktuppgång efter operationen. Patienter som inte följde riktlinjerna för kost och motion hade också en högre risk för viktuppgång.

Det är viktigt att notera att viktuppgång efter gastric sleeve-operation inte är lika vanligt som viktminskning. En systematisk översikt av flera studier publicerad i tidskriften JAMA Surgery visade att majoriteten av patienterna upplevde en betydande viktminskning efter operationen, och att den genomsnittliga viktnedgången var cirka 30% av patientens ursprungliga kroppsvikt.

Det finns flera faktorer som kan bidra till viktuppgång efter en gastric sleeve-operation. En av dessa faktorer är en bristande uppföljning av patienten efter operationen. En studie publicerad i tidskriften Obesity Surgery visade att patienter som hade mindre regelbundna uppföljningar hade högre risk för viktuppgång efter operationen.

En annan faktor som kan påverka viktuppgången är patientens livsstilsförändringar efter operationen. Det är viktigt att patienten fortsätter att följa riktlinjerna för kost och motion även efter operationen. En studie publicerad i tidskriften Surgery for Obesity and Related Diseases visade att patienter som regelbundet motionerade och åt en hälsosam kost hade en lägre risk för viktuppgång efter operationen.

Slutligen kan även komplikationer efter operationen påverka viktuppgången. En studie publicerad i tidskriften JAMA Surgery visade att patienter som hade haft en komplikation efter operationen hade en högre risk för viktuppgång.

Sammanfattningsvis kan viktuppgång efter gastric sleeve-operation förekomma, men det är inte lika vanligt som viktminskning. Faktorer som kan påverka viktuppgången inkluderar en bristande uppföljning av patienten, bristande livsstilsförändringar efter operationen och komplikationer efter operationen.

Är det farligt med gastric sleeve-operation?

Mortaliteten för gastric sleeve, det vill säga risken för att dö efter en gastric sleeve-operation, är relativt låg. Enligt en systematisk översikt av Puzziferri och kollegor från 2014 var den totala mortaliteten för gastric sleeve-operation 0,08%, vilket innebär att mindre än 1 av 1000 patienter avled på grund av operationen. Denna siffra var jämförbar med mortaliteten för andra bariatriska operationer, såsom gastric bypass.

Det är viktigt att notera att risken för mortalitet kan påverkas av flera faktorer, inklusive patientens ålder, hälsotillstånd och graden av fetma. Till exempel kan äldre patienter eller patienter med underliggande hälsoproblem ha en högre risk för komplikationer efter operationen, vilket kan öka risken för dödlighet.

Det är viktigt att också poängtera att bariatriska operationer, inklusive gastric sleeve, är stora operationer med vissa risker och biverkningar. Det är därför viktigt att patienterna är noggrant utvärderade och informerade om fördelar och risker innan de genomgår operationen, och att de följer noggrant de råd och instruktioner som ges av sina vårdgivare efter operationen för att minska risken för komplikationer.

Vi på Wellgo inriktar oss inte på operationer av friska magsäckar utan använder istället livsstilsråd kombinerat med nya generationens läkemedel. Vår viktbehandlingen är kliniskt bevisad och övervakas av läkare med särskild kompetens inom överviktsbehandling. 

Kvalificerar du dig för vår viktminskningsmetod?

Starta din viktresa

Referenser

 1. Dixon JB. The role of the adjustable gastric band in the treatment of obesity. Gastroenterology. 2008;134(3):875-885.

 2. Angrisani L, Santonicola A, Iovino P, et al. Bariatric surgery worldwide 2013. Obes Surg. 2015;25(10):1822-1832.

 3. Puzziferri N, Roshek TB 3rd, Mayo HG, Gallagher R, Belle SH, Livingston EH. Long-term follow-up after bariatric surgery: a systematic review. JAMA. 2014;312(9):934-942.

 4. Himpens J, Dobbeleir J, Peeters G. Long-term results of laparoscopic sleeve gastrectomy for obesity. Ann Surg. 2010;252(2):319-324.

 5. Gagner M, Deitel M, Erickson AL, Crosby RD. Survey on laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) at the Fourth International Consensus Summit on Sleeve Gastrectomy. Obes Surg. 2013;23(12):2013-2017.

 6. Nguyen NT, Varela JE. Bariatric surgery for obesity and metabolic disorders: state of the art. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;14(3):160-169.

 7. Brethauer SA, Kim J, el Chaar M, et al. Standardized outcomes reporting in metabolic and bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2015;11(3):489-506.

 8. Adams TD, Davidson LE, Litwin SE, et al. Weight and metabolic outcomes 12 years after gastric bypass. N Engl J Med. 2017;377(12):1143-1155.

 9. Campos GM, Rabl C, Mulligan K, et al. Factors associated with weight loss after gastric bypass. Arch Surg. 2008;143(9):877-883.

 10. Peterli R, Wolnerhanssen BK, Peters T, et al. Effect of laparoscopic sleeve gastrectomy vs laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass on weight loss in patients with morbid obesity: the SM-BOSS randomized clinical trial. JAMA. 2018;319(3):255-265.

 11. Puzziferri N, Roshek TB 3rd, Mayo HG, Gallagher R, Belle SH, Livingston EH. Long-term follow-up after bariatric surgery: a systematic review. JAMA. 2014 Sep 3;312(9):934-42.

 12. Sánchez-Santos R, Masdevall C, Baltasar A, Botella-Carretero JI. Short- and mid-term outcomes of sleeve gastrectomy for morbid obesity: the experience of the Spanish National Registry. Obes Surg. 2009 Jul;19(7):1203-10.

 13. Brethauer SA, Kim J, El Chaar M, Papasavas P, Eisenberg D, Rogers A, Ballem N, Kligman M, Kothari S. Standardized outcomes reporting in metabolic and bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis. 2015 Sep-Oct;11(5):489-506.

 14. Schauer PR, Bhatt DL, Kirwan JP, Wolski K, Aminian A, Brethauer SA, Navaneethan SD, Singh RP, Pothier CE, Nissen SE, Kashyap SR. Bariatric surgery versus intensive medical therapy for diabetes–3-year outcomes. N Engl J Med. 2014 May 22;370(21):2002-13.

 15. Jiménez A, Casamitjana R, Flores L, Viaplana J, Corcelles R, Lacy A, Vidal J. Long-term effects of sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass surgery on type 2 diabetes mellitus in morbidly obese subjects. Ann Surg. 2012 Dec;256(6):1023-9.

 16. Padwal RS, Majumdar SR. Drug treatments for obesity: orlistat, sibutramine, and rimonabant. Lancet. 2007 Oct 20;370(9592):2053-64.

 17. Ruiz-Tovar J, Zubiaga L, Diez M, Murcia A, Boix E, Llavero C, Calpena R. Long-term outcomes after sleeve gastrectomy: a comparative study with the gastric bypass. Cir Esp. 2013 Sep;91(7):443-9.

 18. Gagner M, Deitel M, Erickson AL, Crosby RD. Survey on laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) at the fourth international consensus summit on sleeve gastrectomy. Obes Surg. 2013 Jun;23(6):828-38.

 19. Boza C, Muñoz R, Yung E, Achurra P, Vega A, Pérez G. Sleeve gastrectomy in Chile. Obes Surg. 2008 Sep;18(9):1126-30.

 20. Burguera B, Agustí A, Arner P, Baltasar A, Caballero A, Casanueva FF, Díez JJ, Frühbeck G, García-Luna PP, Gómez-Ambros