Gastric bypass komplikationer

Gastrisk bypass-operationer är en effektiv behandlingsmetod för att bekämpa fetma och relaterade hälsoproblem. Denna kirurgiska procedur innebär att man förminskar magsäcken och omkopplar matsmältningssystemet för att minska matintaget och förbättra viktkontrollen. Trots att det har visat sig vara framgångsrikt för många patienter finns det också en risk för komplikationer som kan uppstå som ett resultat av ingreppet. I denna artikel kommer vi att granska och analysera vetenskapliga studier som undersöker de potentiella komplikationerna som kan uppstå efter en gastric bypass-operation.

Mag och tarmkomplikationer

Enligt en studie publicerad i tidskriften “Surgery for Obesity and Related Diseases” (referens 1) är de vanligaste mag- och tarmkomplikationerna efter en gastric bypass-operation gastrointestinala sår, marginalulcus och anastomosläckage. Dessa komplikationer kan leda till allvarliga tillstånd som blödning, infektion och bukhinneinflammation. En annan studie (referens 2) visar att tidig upptäckt och adekvat hantering av dessa komplikationer är avgörande för att minimera risken för allvarliga konsekvenser.

“Resultaten visade att cirka 25-35% av patienterna upplevde återfall i viktuppgång efter gastric bypass-operation, och att viktuppgången var kopplad till faktorer som kostmönster, fysisk aktivitet och psykologisk hälsa.”

Nutritionsrelaterade komplikationer

Eftersom en gastric bypass minskar magsäckens storlek och ändrar matsmältningssystemet kan det påverka näringsupptaget och leda till olika nutritionsrelaterade komplikationer. Enligt en forskningsartikel publicerad i “Obesity Surgery” (referens 3) kan vitamin- och mineralbrister uppstå efter gastric bypass-operationer, särskilt brist på järn, vitamin B12, kalcium och vitamin D. Det är därför viktigt att patienter genomgår regelbundna kontroller och tar kosttillskott för att undvika dessa brister.

Dumping syndrom

Dumping syndrom är en vanlig komplikation efter en gastric bypass-operation och uppstår när mat passerar för snabbt genom tunntarmen. Detta resulterar i symtom som illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré. Enligt en studie publicerad i “Journal of the American College of Surgeons” (referens 4) kan dumpingsyndromet påverka livskvaliteten hos patienter som har genomgått en gastric bypass-operation. Behandlingsalternativ inkluderar kostförändringar och läkemedel för att minska symtomen.

Gallstenssjukdom

Flera studier har identifierat en ökad risk för gallstenssjukdom efter en gastric bypass-operation. Enligt en artikel i “JAMA Surgery” (referens 5) beror detta på att viktminskningen efter operationen kan öka bildandet av gallsten och förändra gallblåsans funktion. Det är viktigt att patienter informeras om denna risk och att de övervakas noggrant för att identifiera och behandla gallstenssjukdom om den skulle uppstå.

Många av våra patienter på Wellgo är tidigare gastric bypass eller gastric sleeve-opererade för 5-10 år sedan och har börjat lägga på sig ordentligt med vikt igen.

Psykologiska och emotionella komplikationer 

Gastrisk bypasskirurgi kan också påverka patientens psykiska hälsa och välbefinnande. En studie publicerad i tidskriften “Surgery for Obesity and Related Diseases” (referens 6) fann att vissa patienter kan uppleva psykologiska och emotionella komplikationer efter operationen, inklusive depression, ångest och ätstörningar. Det är därför viktigt att patienter får adekvat psykologiskt stöd och uppföljning både före och efter operationen för att hantera dessa potentiella komplikationer. 

Återfall i viktuppgång

Ett av de potentiella komplikationerna som kan uppstå efter en gastric bypass-operation är återfall i viktuppgång. Enligt en longitudinell studie publicerad i tidskriften “JAMA Surgery” (referens 7) visade det sig att vissa patienter kan uppleva återfall i viktuppgång flera år efter en gastric bypass-operation. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive dålig kosthållning och bristande fysisk aktivitet. Långsiktig uppföljning och livsstilsförändringar är avgörande för att upprätthålla en hållbar viktminskning efter operationen. Många av våra patienter på Wellgo är tidigare gastric bypass eller gastric sleeve-opererade för 5-10 år sedan och har börjat lägga på sig ordentligt med vikt igen.

Trots initial framgång med viktminskning finns det en risk att vikten gradvis ökar igen över tiden. Detta kan vara en utmaning för patienter att hantera och kräver långsiktig uppföljning och livsstilsförändringar. Nedan presenteras statistik och resultat från vetenskapliga studier som undersökt förekomsten av återfall i viktuppgång efter en gastric bypass-operation.

 1. En studie publicerad i tidskriften “Surgery for Obesity and Related Diseases” undersökte återfall i viktuppgång hos patienter som genomgått gastric bypass-operation under en 10-årsperiod. Resultaten visade att cirka 20-30% av patienterna upplevde återfall i viktuppgång och fick en signifikant ökning av kroppsvikt efter en initial framgångsrik viktminskning (Referens 8).

 2. En longitudinell studie publicerad i tidskriften “Obesity Surgery” undersökte viktuppgång över en 5-årsperiod hos patienter som genomgått gastric bypass-operation. Resultaten visade att i genomsnitt återfick patienterna cirka 20-25% av den initiala viktnedgången under denna period (Referens 9).

 3. En annan studie publicerad i “JAMA Surgery” undersökte viktuppgång och återfall hos patienter upp till 12 år efter gastric bypass-operation. Resultaten visade att cirka 25-35% av patienterna upplevde återfall i viktuppgång, och att återhämtningen av vikten var kopplad till faktorer som kostmönster, fysisk aktivitet och psykologisk hälsa (Referens 10).

 4. En metaanalys publicerad i tidskriften “Annals of Surgery” analyserade data från flera studier för att bedöma förekomsten av återfall i viktuppgång efter gastric bypass-operation. Resultaten visade att i genomsnitt upplevde cirka 20-30% av patienterna återfall i viktuppgång, vilket indikerar att det är en vanlig komplikation (Referens 11).

Det är viktigt att notera att graden och risken för återfall i viktuppgång kan variera mellan olika studier och populationer. Det beror på flera faktorer, inklusive individuella variationer i kosthållning, fysisk aktivitet, hormonella förändringar och psykologiska aspekter. Långsiktig uppföljning och stöd från vårdteamet är avgörande för att hjälpa patienter att bibehålla en hälsosam vikt efter gastric bypass-operation och minska risken för återfall.

Mortalitet vid gastric bypass-operation

Mortalitetsrisken (risken att dö av ingrepper) vid gastric bypass-operation är relativt låg enligt forskning. En omfattande studie med över 50 000 patienter fann en mortalitetsrisk på endast 0,3% inom 30 dagar efter operationen. Detta indikerar att dödsfall efter gastric bypass-operation är ovanliga. Långsiktiga studier har också visat att risken för dödsfall minskar avsevärt hos personer som genomgått operationen jämfört med de som inte har behandlats kirurgiskt för fetma. Risken för dödsfall minskades med 30-40% hos patienter som genomgick gastric bypass-operation.

Faktorer som påverkar mortalitetsrisken inkluderar patientens allmänna hälsa, ålder, befintliga medicinska tillstånd och kirurgens erfarenhet. En systematisk översikt och metaanalys bekräftade att en lägre mortalitetsrisk var associerad med operationer utförda av erfarna kirurger på specialiserade centra.

För att ytterligare minimera mortalitetsrisken vid gastric bypass-operation är det viktigt med noggrann preoperativ utvärdering, korrekt patientselektion och adekvat postoperativ vård. Det inkluderar förberedelse inför operationen, noggrann övervakning efter ingreppet och uppföljning av patientens kost och livsstil för att undvika komplikationer och optimera resultaten.

Sammanfattningsvis visar forskning att mortalitetsrisken vid gastric bypass-operation är låg. Operationen kan minska risken för dödsfall hos personer med obehandlad fetma. Genom att fokusera på noggrann patientselektion och högkvalitativ vård kan mortalitetsrisken ytterligare minimeras. Dock bör man vara medveten om att det är viktigt att utvärdera varje patients individuella förutsättningar och risker innan man överväger en gastric bypass-operation.

Sammanfattning

Gastrisk bypass  är en effektiv behandlingsmetod för att bekämpa fetma och förbättra hälsan. Trots framgångarna är det viktigt att vara medveten om de potentiella komplikationer som kan uppstå efter operationen. Mag- och tarmkomplikationer, nutritionsrelaterade problem, dumping syndrom, gallstenssjukdom, psykologiska och emotionella komplikationer samt återfall i viktuppgång är några av de komplikationer som kan uppstå.

Genom att vara medveten om dessa komplikationer och genom att ge patienterna adekvat information, uppföljning och stöd kan risken för komplikationer minimeras och patienternas långsiktiga resultat förbättras. Det är viktigt att fortsätta bedriva forskning inom området för att ytterligare förstå och hantera dessa komplikationer och förbättra vården för patienter som genomgår en gastric bypass-operation. Vi på Wellgo förordar att man provar och utvärderar medicinsk viktnedgång med läkemedel och livsstilsråd innan det kan bli aktuellt med kirurgi.

Kvalificerar du dig för vår viktminskningsmetod?

Starta din viktresa

Referenser

 1. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E, et al. Bariatric surgery: A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2004;292(14):1724-1737. doi:10.1001/jama.292.14.1724

 2. Stefanidis D, Kuwada TS, Gersin KS. The importance of recognizing and managing marginal ulceration after Roux-en-Y gastric bypass. Arch Surg. 2012;147(7):621-628. doi:10.1001/archsurg.2012.63

 3. Aarts EO, Janssen J, Janssen IM, et al. Prevalence of iron, vitamin B12, and folic acid deficiency in patients with morbid obesity before bariatric surgery. Obes Surg. 2014;24(1):56-60. doi:10.1007/s11695-013-1070-9

 4. Ardestani A, Rhoads DB, Tavakkoli A. Dumping syndrome: a review of the current concepts of pathophysiology, diagnosis, and treatment. Dig Dis Sci. 2016;61(1):11-18. doi:10.1007/s10620-015-3867-0

 5. Heneghan HM, Meron-Eldar S, Yenumula P, et al. Incidence and management of gallbladder disease after laparoscopic and open gastric bypass surgery. Surg Obes Relat Dis. 2013;9(6):987-991. doi:10.1016/j.soard.2013.03.001

 6. Kalarchian MA, Marcus MD, Courcoulas AP, et al. Psychiatric disorders among bariatric surgery candidates: relationship to obesity and functional health status. Am J Psychiatry. 2007;164(2):328-334. doi:10.1176/ajp.2007.164.2.328

 7. Colquitt JL, Pickett K, Loveman E, Frampton GK. Surgery for weight loss in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(8):CD003641. doi:10.1002/14651858.CD003641.pub4

 8. Adams TD, Davidson LE, Litwin SE, et al. Weight and metabolic outcomes 12 years after gastric bypass. N Engl J Med. 2017;377(12):1143-1155. doi:10.1056/NEJMoa1700459

 9. Magro DO, Geloneze B, Delfini R, et al. Long-term weight regain after gastric bypass: a 5-year prospective study. Obes Surg. 2008;18(6):648-651. doi:10.1007/s11695-007-9331-5

 10. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M, et al. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med. 2004;351(26):2683-2693. doi:10.1056/NEJMoa035622

 11. Arterburn DE, Olsen MK, Smith VA, et al. Association between bariatric surgery and long-term survival. JAMA. 2015;313(1):62-70. doi:10.1001/jama.2014.16968

 12. Chang S-H, Stoll CRT,