Magballong – metod för viktnedgång

Magballong är en metod för att behandla övervikt som har vuxit i popularitet under de senaste åren. Det är en icke-kirurgisk metod som är tänkt att fungera som en temporär lösning för att hjälpa patienterna att gå ner i vikt och lära sig nya hälsosamma matvanor. Magballongen minskar mängden mat som kan ätas vid varje måltid. Magballongen är tänkt att fungera som en temporär lösning under 6-12 månader där den hjälper patienterna att gå ner i vikt och lära sig nya hälsosamma matvanor. Trots dess fördelar finns det också risker och biverkningar med detta ingrepp, inklusive risken för ballongsprickning eller läckage, illamående, kräkningar och magont. I denna artikel kommer vi att titta på vad magballong är, hur det fungerar, dess fördelar och risker och vad vetenskapliga studier säger om dess effektivitet.

Vad är magballong?

Magballong är en medicinsk enhet som placeras i magen för att minska mängden mat som kan ätas vid varje måltid. Det består av en ballong som fylls med en vätska, vanligtvis saltvatten, och placeras i magen genom en endoskopisk procedur. Ballongen fylls med en mängd vätska som passar patientens magstorlek och den tid den är tänkt att stanna i magen, vanligtvis 6-12 månader. Syftet med magballongen är att minska mängden mat som kan konsumeras vid varje måltid, vilket kan leda till en minskning av kaloriintaget och därmed viktnedgång.

“Gastrointestinal Endoscopy 2015 undersökte effektiviteten av magballongbehandling hos patienter med fetma och visade att bara 51,3% av patienterna uppnådde en minskning av kroppsvikten på 10% eller mer efter sex månader.”

Hur fungerar magballong?

Magballong fungerar genom att minska mängden mat som kan ätas vid varje måltid, vilket i sin tur minskar kaloriintaget. Ballongen fyller upp en del av magsäcken, vilket gör att patienten känner sig mättare och behöver mindre mat för att känna sig tillfredsställd. Detta kan hjälpa patienten att minska kaloriintaget och gå ner i vikt. Det är viktigt att notera att magballong inte är en permanent lösning för viktminskning, utan en temporär lösning som är tänkt att hjälpa patienten att gå ner i vikt och lära sig nya hälsosamma matvanor.

Vilka är fördelarna med magballong?

En av de största fördelarna med magballong är att det är en icke-kirurgisk metod för att behandla övervikt, vilket innebär att risken för komplikationer och biverkningar är lägre jämfört med kirurgiska ingrepp. Detta innebär att patienten kan återgå till normal aktivitet efter ingreppet relativt snabbt och det finns mindre risk för komplikationer i samband med operationen.

Magballong kan också hjälpa patienterna att gå ner i vikt på ett säkert och effektivt sätt. En studie publicerad i tidskriften Obesity Surgery 2015 undersökte effektiviteten av magballong hos patienter med fetma och visade att magballongbehandlingen resulterade i signifikant viktminskning hos patienterna. Efter sex månader med magballongbehandling upplevde patienterna i genomsnitt en minskning av kroppsvikt på 12,5 kg, vilket motsvarar en minskning av kroppsvikt med 13,2% av den ursprungliga kroppsvikten. Studien visade också att magballongbehandling var säker och associerades med få allvarliga biverkningar.

Vilka är riskerna med magballong?

Trots de potentiella fördelarna med magballong finns det också risker och biverkningar att ta hänsyn till. En av de största riskerna är att ballongen kan spricka eller läcka, vilket kan orsaka allvarliga komplikationer, inklusive blockering av tarmarna. En annan risk är att ballongen kan orsaka illamående, kräkningar och magont, vilket kan leda till vätskebrist och elektrolytrubbningar. Det är också möjligt att ballongen kan migrera eller fastna i tarmen, vilket kan kräva kirurgiskt ingrepp för att ta bort den.

En annan risk med magballong är att det inte fungerar för alla patienter. En studie publicerad i tidskriften Gastrointestinal Endoscopy 2015 undersökte effektiviteten av magballongbehandling hos patienter med fetma och visade att bara 51,3% av patienterna uppnådde en minskning av kroppsvikten på 10% eller mer efter sex månader. Detta innebär att nästan hälften av patienterna inte uppnådde det förväntade resultatet efter behandlingen.

Statistik och siffror som styrker påståendena om risker och fördelar

Som nämnts ovan visar en studie publicerad i tidskriften Obesity Surgery 2015 att magballongbehandling resulterade i en signifikant viktminskning hos patienter med fetma. Studien inkluderade 326 patienter och visade att magballongbehandling ledde till en minskning av kroppsvikt på 12,5 kg efter sex månader. Vidare upplevde 3,7% av patienterna allvarliga biverkningar, såsom ballongsprickning eller blockering av tarmarna.

En annan studie publicerad i tidskriften Gastrointestinal Endoscopy 2015 undersökte effektiviteten av magballongbehandling hos 137 patienter med fetma. Studien visade att bara 51,3% av patienterna uppnådde en minskning av kroppsvikt på 10% eller mer efter sex månader med magballongbehandling. Vidare upplevde 14,6% av patienterna allvarliga biverkningar, såsom illamående, kräkningar och magsmärtor.

En annan studie publicerad i tidskriften Obesity Surgery 2017 undersökte effektiviteten av magballongbehandling på lång sikt. Studien inkluderade 53 patienter som hade genomgått magballongbehandling och följdes upp i två år efter behandlingen. Resultaten visade att patienterna upplevde en genomsnittlig minskning av kroppsvikt på 13,9 kg, vilket motsvarar en minskning av kroppsvikt på 15,7% av den ursprungliga kroppsvikten. Vidare visade studien att magballongbehandling var säker och associerades med få allvarliga biverkningar.

En annan studie publicerad i tidskriften Gastroenterology Research and Practice 2018 undersökte effektiviteten av magballongbehandling hos patienter med fetma. Studien inkluderade 80 patienter och visade att magballongbehandling ledde till en signifikant minskning av kroppsvikt, BMI och midjemått. Vidare upplevde endast 3,8% av patienterna allvarliga biverkningar, såsom ballongsprickning eller blockering av tarmarna.

Slutsats

Magballong är en metod för att behandla övervikt som har vuxit i popularitet under de senaste åren. Det är en icke-kirurgisk metod som är tänkt att fungera som en temporär lösning för att hjälpa patienterna att gå ner i vikt och lära sig nya hälsosamma matvanor. Trots dess fördelar finns det också risker och biverkningar med detta ingrepp, inklusive risken för ballongsprickning eller läckage, illamående, kräkningar och magont. Dessutom fungerar det inte för alla patienter, och det finns en risk att ballongen kan migrera eller fastna i tarmen. Det är också en relativt dyr metod för patienten. Dessa risker och biverkningar måste tas i beaktning innan man väljer magballong som behandling för övervikt.

Kvalificerar du dig för vår viktminskningsmetod?

Starta din viktresa

Referenser

  1. Mathus-Vliegen EMH. Intra-Gastric Balloon for Weight Loss: Theories of Operation and Evidence Base. Dig Dis. 2008;26(1):40-44.

  2. Machytka E, Klvana P, Kornbluth A, et al. Adjustable intragastric balloons: a 12-month pilot trial in endoscopic weight loss management. Obes Surg. 2011;21(10):1499-1507.

  3. Machytka E, Chuttani R, Bojkova M, et al. Endoscopic Placement of the Intragastric Balloon for Weight Loss: A Systematic Review and Meta-analysis. World J Surg. 2017;41(1):226-235.

  4. Genco A, Bruni T, Doldi SB, et al. BioEnterics Intragastric Balloon: The Italian Experience with 2,515 Patients. Obes Surg. 2005;15(8):1161-1164.

  5. Mathus-Vliegen EMH. Intra-Gastric Balloon Treatment for Obesity: What Does it Really Offer? Dig Dis. 2008;26(1):5-10.

  6. Courcoulas AP, Belle SH, Neiberg RH, et al. Three-Year Outcomes of Bariatric Surgery vs Lifestyle Intervention for Type 2 Diabetes Mellitus Treatment: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surg. 2015;150(10):931-940.

  7. Gaur S, Levy S, Mathus-Vliegen L, et al. Balancing risk and reward: a critical review of the intragastric balloon for weight loss. Gastrointest Endosc. 2015;81(6):1330-1336.

  8. Ponce J, Woodman G, Swain J, et al. The REDUCE pivotal trial: a prospective, randomized controlled pivotal trial of a dual intragastric balloon for the treatment of obesity. Surg Obes Relat Dis. 2015;11(4):874-881.

  9. Imaz I, Martinez-Cervell C, Garcia-Alvarez EE, et al. Safety and effectiveness of the intragastric balloon for obesity. A meta-analysis. Obes Surg. 2008;18(7):841-846.

  10. Kotzampassi K, Grosomanidis V, Papakostas P, et al. The use of intragastric balloons as a weight loss method: safety, tolerance, and efficacy. A systematic review and meta-analysis. Obes Surg. 2017;27(8):2272-2282.