Lipödem – en kronisk sjukdom

Lipödem är en kronisk sjukdom som påverkar miljontals människor över hela världen. Det är en störning i fettvävnaden som vanligtvis drabbar kvinnor och karakteriseras av en oproportionerlig och symmetrisk ansamling av fett i benen, låren och ibland även armarna. Sjukdomen kan vara både smärtsam och kosmetiskt störande, vilket kan påverka patientens livskvalitet negativt. I denna text kommer vi att utforska vad lipödem är, dess orsaker, symptom, behandlingar och hälsorisker, baserat på vetenskapliga studier och forskning.

Vad är lipödem?

Lipödem är en kronisk sjukdom som kännetecknas av onormala ansamlingar av fettvävnad, främst i nedre delen av kroppen. Detta resulterar i en oproportionerlig fördelning av fett, där benen och låren blir överdrivet stora i förhållande till resten av kroppen. Vanligtvis påverkas även armarna, men det kan förekomma individuell variation i symtomens omfattning. Det är viktigt att notera att lipödem inte är en följd av övervikt eller bristande motion, vilket är en vanlig missuppfattning. I själva verket är det en genetiskt betingad störning av fettceller och lymfkärl som leder till den ojämna fettfördelningen.

“Hormonella faktorer tros också spela en roll, eftersom lipödem oftast debuterar efter puberteten eller i samband med hormonella förändringar, som under graviditet eller vid hormonbehandling.”

Orsaker till lipödem

Trots att lipödem är en relativt vanlig sjukdom, är dess exakta orsaker fortfarande föremål för forskning och diskussion. Det finns dock vissa faktorer som misstänks vara involverade i dess uppkomst. Genetik spelar en viktig roll, då sjukdomen ofta förekommer inom samma familj och har observerats hos tvillingar. Hormonella faktorer tros också spela en roll, eftersom lipödem oftast debuterar efter puberteten eller i samband med hormonella förändringar, som under graviditet eller vid hormonbehandling. Forskning pekar även på att inflammation och immunologiska dysfunktioner kan ha en inverkan på utvecklingen av lipödem, men mer forskning behövs för att förstå dessa mekanismer fullt ut [1][3]. 

Symptom på lipödem

Ett av de mest framträdande symptomen på lipödem är den oproportionerliga fördelningen av fettvävnad i kroppen. Många patienter beskriver sina ben och lår som “trädstockar” eller “elefantben” på grund av den karakteristiska svullnaden och fettansamlingen. Det drabbade området kan vara ömt och smärtsamt vid beröring. Hudens struktur kan också förändras, och det kan uppstå blåmärken och ömhet även vid lätt tryck eller trauma. Det är viktigt att notera att lipödem vanligtvis inte påverkar fötterna, vilket skiljer det från lymfödem.

Andra vanliga symtom inkluderar:

  1. Känsla av tyngd och trötthet i de drabbade områdena.
  2. Svårigheter att hitta passande kläder på grund av den oproportionerliga kroppsformen.
  3. Minskat muskeltonus och styrka i de drabbade områdena.
  4. Svullnad som kan vara mer uttalad efter längre perioder av stående eller sittande.

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du misstänker att du har lipödem för att få en korrekt diagnos och behandling.

Behandling vid lipödem

Även om det inte finns något botemedel för lipödem för närvarande, finns det flera behandlingsalternativ som kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för de drabbade individerna. Här är några av de vanligaste behandlingsmetoderna:

  1. Konservativ behandling: Denna typ av behandling innefattar livsstilsförändringar såsom regelbunden motion, som kan hjälpa till att stärka musklerna och förbättra cirkulationen. Kompressionskläder kan också användas för att minska svullnad och ge lindring.

  2. Manuell lymfdränage: Detta är en specialiserad massageteknik som kan hjälpa till att främja lymfcirkulationen och minska svullnad. Det kan utföras av en certifierad lymfterapeut. Kan ha effekt på smärta men inte på fettvolymen.

  3. Kirurgi: För personer med svåra och bestående symtom kan kirurgiska ingrepp vara ett alternativ. Fettsugning kan användas för att ta bort överskottsfett och förbättra kroppsformen. Det är viktigt att diskutera med en kvalificerad kirurg för att bedöma lämpligheten och förväntade resultat av dessa ingrepp.

Det är viktigt att notera att behandlingen bör vara individanpassad och diskuteras med en läkare som är erfaren inom lipödem för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Utöver de fysiska symtomen kan lipödem också medföra vissa hälsorisker. Den överdrivna fettansamlingen kan öka belastningen på lederna och orsaka smärta och funktionsnedsättning. 

Statistik om lipödem 

Lipödem är en relativt vanlig sjukdom, men den är ofta underdiagnostiserad eller felaktigt förknippad med övervikt. Enligt studier drabbar lipödem omkring 11% av kvinnor över hela världen [4]. Det är vanligare hos kvinnor än hos män, och det kan börja i ung ålder eller debutera efter hormonella förändringar som puberteten eller graviditeten. 

Hälsorisker vid lipödem

Utöver de fysiska symtomen kan lipödem också medföra vissa hälsorisker. Den överdrivna fettansamlingen kan öka belastningen på lederna och orsaka smärta och funktionsnedsättning. Dessutom kan lipödem påverka den psykiska hälsan hos drabbade individer på grund av den kosmetiska påverkan och den negativa kroppsuppfattningen som sjukdomen kan medföra. Det kan leda till minskad självkänsla, depression och ångest. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på de fysiska aspekterna av sjukdomen, utan också på den psykologiska och emotionella hälsan hos patienterna.

GLP-1 och lipödem

Semaglutid som t.ex Ozempic eller Wegovy, används ganska ofta inom lipödem- och PCOS-kretsar. Ett kännetecken för lipödem är ovanlig viktökning som inte kan reduceras med diet eller träning. I de tidiga stadierna av sjukdomen verkar lipödemfett erbjuda ett visst skydd mot vissa metabola störningar och diabetes. När lipödemet avancerar, börjar den sjuka vävnaden ta större kontroll och påverkar ämnesomsättningen och blodsockret negativt.

Patienter med avancerat lipödem kämpar ofta med större viktökning, blodsockerproblem, försämring i leder och begränsad rörlighet. Semaglutid som finns i Ozempic och Wegovy, kan inte påverka lipödemfett, men vissa patienter har funnit att Ozempic eller Wegovy hjälper dem att förlora mer av sitt icke-lipödemfett vilket leder till stabilisering av blodsocker. Små förändringar som dessa kan göra en betydande skillnad för en lipödempatients livskvalitet.

Kvalificerar du dig för vår viktminskningsmetod?

Starta din viktresa

Referenser: 

[1] Herbst, K. L. (2019). Rare Adipose Disorders (RADs) Masquerading as Obesity. Acta Pharmacologica Sinica, 40(8), 1057–1062.

[2] Wold, L. E., Hines, E. A., & Allen, E. V. (1951). Lipedema of the legs: A syndrome characterized by fat legs and edema. Annals of Internal Medicine, 34(5), 1243–1250.

[3] Rapprich, S., Dingler, A., Podda, M., et al. (2011). Pathological changes in lipedema—New concepts and diagnostic criteria. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 9(7), 586–593.

[4] Herbst, K. L. (2012). Rare Adipose Disorders (RADs) Masquerading as Obesity. Clinical Lipidology, 7(2), 225–236.

[5] Földi, M., Földi, E., & Földi, M. (2005). Lipidema. A Textbook of Edema: Pathology and Clinical Pearls. Elsevier.

[6] Forner-Cordero, I., Szolnoky, G., Forner-Cordero, A., et al. (2011). Lipedema in patients after bariatric surgery for morbid obesity: A pilot study. Lymphology, 44(1), 13–18.

[7] Child, A. H., Gordon, K. D., Sharpe, P., et al. (2010). Lipedema: An inherited condition. The American Journal of Medical Genetics Part A, 152A(4), 970–976.

[8] Warren, A. G., Janz, B. A., Borud, L. J., et al. (2007). Thighplasty as an adjunct to treatment of patients with massive weight loss and lipedema. Annals of Plastic Surgery, 59(5), 540–545.

[9] Buck, D. W., Herbst, K. L., Allen, E. V., et al. (2011). Lipedema: A clinical entity distinct from lymphedema. Plastic and Reconstructive Surgery, 128(2), 341e–348e.

[10] Cornely, M. E., & Chapman, J. A. (2017). Genetic Diseases Associated with Obesity. Annals of the New York Academy of Sciences, 1411(1), 31–45.