Plastikkirurgi efter viktnedgång

Bukplastik och bröstplastik efter stor viktnedgång: En översikt

Att uppnå en betydande viktnedgång är en anmärkningsvärd prestation som kan förbättra hälsan och öka livskvaliteten på många sätt. Men för många som har gått igenom denna resa kan de efterföljande fysiska förändringarna, såsom överskottshud och förändrad kroppskontur, ge upphov till nya utmaningar. Bukplastik och bröstplastik är två kirurgiska procedurer som kan hjälpa till att återskapa en mer proportionerlig och estetiskt tilltalande kroppskontur efter en stor viktnedgång.

Bukplastik: Återskapa konturerna i midjan

Efter en omfattande viktnedgång kan överskottshud och svaghet i bukväggen leda till en utbuktande eller hängande buk, som inte bara är en estetisk fråga utan också kan orsaka fysiska besvär som hudirritationer och rörelsebegränsningar. Bukplastik, eller “tummy tuck”, är en kirurgisk procedur där överskottshud och fett avlägsnas från buken, och i vissa fall stärks bukmusklerna för att skapa en jämnare och fastare bukprofil.

Proceduren inleds vanligtvis med ett horisontellt snitt i nedre delen av buken, strax ovanför blygdbenet, som sträcker sig ut mot höfterna. Genom detta snitt kan kirurgen ta bort överskottshud, dra ihop musklerna om det behövs, och slutligen dra ned huden för att skapa en jämn och tonad bukyta. I de flesta fall ompositioneras även naveln för att passa den nya kroppsformen.

Bröstplastik: Återställa balans och symmetri

Bröstens utseende kan också påverkas avsevärt av en stor viktförlust, vilket kan resultera i att brösten blir mindre, “tomma” och hängiga, ett tillstånd känd som ptos. Bröstplastik efter viktnedgång inkluderar vanligtvis ett bröstlyft (mastopexi), och i vissa fall kan även bröstförstoring eller bröstförminskning övervägas för att uppnå önskat utseende och proportioner.

Under ett bröstlyft tas överskottshud bort, och den återstående bröstvävnaden formar om för att lyfta och stödja bröstet. Incisionerna görs ofta runt areolan och vertikalt ner under bröstet, vilket möjliggör en omfattande omformning. I de fall där bröstvolymen också behöver justeras kan implantat läggas till för ökad fyllighet eller vävnad kan tas bort för att minska storleken.

Viktiga överväganden

För både bukplastik och bröstplastik är det viktigt att patienten har uppnått och bibehållit sin målvikt under en viss tid, vanligtvis 6-12 månader, för att säkerställa stabilitet i kroppskompositionen före kirurgi. Dessutom bör patienter vara i god allmänhälsa, utan medicinska tillstånd som kan öka risken för komplikationer, och ha realistiska förväntningar på resultatet av ingreppet.

Att välja att genomgå bukplastik eller bröstplastik efter en stor viktnedgång är ett stort beslut som bör diskuteras noggrant med en kvalificerad plastikkirurg. En sådan specialist kan ge vägledning baserad på individens unika kropp och mål, samt förklara processen, potentiella risker och den förväntade återhämtningen för att säkerställa att patienten känner sig trygg och informerad genom hela resan mot att återfå sitt självförtroende och välbefinnande.

“För att kvalificera sig för bukplastik och bröstplastik är det viktigt att patienten har hållit sin målvikt stabil i 6-12 månader och är i god hälsa utan riskfyllda medicinska tillstånd. Realistiska förväntningar på ingreppens resultat är också avgörande.”

Att genomgå en betydande viktnedgång är ett imponerande åtagande som kan leda till många positiva förändringar i ens liv och hälsa. Men för vissa kan det också resultera i ett överskott av hud, vilket kan orsaka både fysiska och estetiska problem. I denna guide går vi igenom vad du behöver veta om korrektiv plastikkirurgi efter viktnedgång, specifikt inom ramen för regionernas riktlinjer.

Riktlinjer för plastikkirurgi efter viktnedgång.

Riktlinjer för korrektiv plastikkirurgi efter viktnedgång är avsedda för personer över 18 år som har upplevt en betydande viktreduktion, antingen genom kirurgiska eller icke-kirurgiska metoder. Alla regioner i Sverige har liknande riktlinjer.

I de senaste uppdateringarna i riktlinjer har fokus legat på tre huvudområden:

  1. Justeringar i kriterierna: Specifikt för bukplastik har kriterierna justerats för att återspegla en nationell konsensus.
  2. Mammografi: När mammografi är indicerat, ska remiss skickas av den opererande enheten.
  3. Livsstilsförändringar: Rekommendationer kring livsstilsförändringar inför operationen har utökats till att inkludera alkoholuppehåll utöver rökstopp.

Korrektiv plastikkirurgi: Vem är det för?

Endast korrektiva ingrepp som rör buk och bröst finansieras av staten. Andra typer av korrektiva ingrepp, som överarmsplastik eller ansiktsplastik, ingår inte i den offentligt finansierade vården.

Kriterier för kvalificering:

  • Ålder: Patienten måste ha fyllt 18 år.
  • Viktnedgång: En betydande viktnedgång med ett ursprungligt BMI på minst 35 krävs, samt en dokumenterad viktreduktion motsvarande 80% av den beräknade övervikten.
  • Viktstabilitet: Viktstabilitet under minst 6 månader är ett måste.
  • Hälsostatus: Patienten bör ha en operationsrisk som högst motsvarar ASA-klass 2 (ASA 2 betyder att patienten har en “mild systemisk sjukdom”. Detta innebär att patienten har en eller flera milda sjukdomar som inte begränsar deras dagliga aktiviteter.
  • Livsstilsförändringar: Rök- och alkoholfri minst 6 veckor före och efter operationen.

Specifika operationer

  • Bukplastik: Ett stort hudöverskott på buken kan ge funktionella problem. Bukplastik innebär avlägsnande av detta överskott. För att kvalificera sig måste buköverhänget vara minst 5 cm eller sammanlagt 8 cm för två överhäng.
  • Bröstplastik: Efter stora viktnedgångar kan brösten bli “tomma” och hängande. Bröstplastik (mastopexi) syftar till att återställa bröstens form genom att ta bort överskottshud och eventuellt omforma bröstvävnaden.

Förståelse för bukplastik

Ett överflöd av hud i bukområdet kan leda till olika problem, såsom irritation eller eksem under vecken. Genom bukplastik, en kirurgisk procedur, görs ett snitt från området ovanför blygdbenet och sträcker sig ut mot sidorna nära höftbenen. Under denna process tas naveln ut separat, och det överflödiga hudvecket tas bort. Sedan skapas en ny öppning för naveln i den återstående huden, och bukhuden dras nedåt för att möta det nedre snittet.

För att bedöma om bukplastik är lämpligt, mäts mängden hud som hänger över, antingen vid blygdbenet eller längs det område som ofta täcks av bikinikanten. Ibland kan tidigare operationer ha lämnat ärr som resulterat i flera hudveck. I dessa situationer lägger man ihop längden på de två största vecken för att bestämma totala överhänget.

Kriterier för bukplastik

Utöver grundläggande förutsättningar som betydande viktförlust, stabilitet i vikten efter viktnedgången, en hälsostatus som inte överstiger ASA-klass 2, och ett krav på att vara fri från rökning och alkohol, måste patienter uppfylla följande specifika krav för bukplastik:

Storlek på hudöverhäng: Det ska finnas minst 5 cm hudöverhäng, eller en sammanlagd längd på 8 cm om det finns flera överhäng.
BMI-gränser: För att kvalificera sig för en operation finansierad av det offentliga måste patientens BMI inte överstiga 30. De som har ett BMI mellan 30 och 35 kan behöva remitteras till en specialistklinik, som plastikkirurgimottagningen vid SUS.
Övriga medicinska bedömningar: Om det finns tecken på bukväggsbråck eller en signifikant separation av bukmusklerna (diastasis recti) som kräver behandling, bör patienten remitteras till specialistmottagningen för vidare bedömning.

Att förstå dessa kriterier och processer är avgörande för de som överväger bukplastik som ett alternativ efter betydande viktnedgång. Det är viktigt att ha en realistisk förväntan och att diskutera eventuella frågor eller funderingar med en kvalificerad plastikkirurg.

Bröstplastik

Översikt över bröstlyft efter viktnedgång

Stora viktnedgångar kan ofta resultera i att bröstvävnaden förlorar sin volym och elasticitet, vilket leder till en tillstånd känd som ptos – eller mer allmänt, hängande bröst. Detta fenomen är vanligast hos kvinnor, men kan även påverka män i sällsynta fall. Problemet är inte bara estetiskt; det kan också leda till hudirritationer såsom eksem i de drabbade områdena.

Bröstlyft: En lösning på problem

Till skillnad från traditionell bröstförminskning, där syftet är att minska bröststorleken, fokuserar bröstlyftet (mastopexi) på att återställa bröstens form genom att ta bort överskottshud och omforma den återstående vävnaden. Detta skapar ett mer ungdomligt och lyft utseende.

Bedömningsprocessen

För att avgöra om ett bröstlyft är lämpligt, kan fotografier från olika vinklar vara till hjälp och bör inkluderas i patientens medicinska journal. Speciellt om det finns ett behov av att ta bort vävnad utöver det överskott av hud, är en mammografiundersökning nödvändig för patienter över 30 år, inte äldre än sex månader före operationen. Denna bedömning sköts av den enhet som kommer att utföra operationen.

Vem kvalificerar sig för mastopexi?

Utöver de grundläggande förutsättningarna som signifikant viktreduktion, viktstabilitet, en maximal ASA-klass på 2 och krav på att vara fri från rökning och alkohol, finns det ytterligare kriterier som måste uppfyllas för ett bröstlyft:

– Grad av ptosis: Bröstens nedhäng måste överstiga 7 cm, eller avståndet från bröstvårtan till jugulum (området vid halsens bas) måste vara mer än 30 cm.
– BMI-begränsningar: För att kvalificera för ett bröstlyft finansierat av det offentliga, får patientens BMI inte överstiga 30. De som har ett BMI över detta värde kan behöva remitteras till en specialistklinik, såsom plastikkirurgimottagning för bedömning.
– Tillgänglighet för män: Även män som upplever problem efter viktnedgång kan remitteras till specialistmottagningen för en bedömning.

Genom att förstå dessa riktlinjer och kriterier kan individer som överväger ett bröstlyft efter en betydande viktnedgång göra välgrundade beslut och diskutera sina alternativ med en kvalificerad plastikkirurg.

Avslutande tankar

Om du funderar på korrektiv plastikkirurgi efter en betydande viktnedgång är det viktigt att först och främst konsultera med en specialist för att förstå dina alternativ och hur de specifika riktlinjerna tillämpas i ditt fall. Sök gärna vård på vårdcentral för en första bedömning.

Har du frågor om vår medicinska viktminskningsmetod? Chatta med läkare.

Chatta med läkare