Integritetspolicy – Tillägg

Integritetspolicy för Wellgo Health AB (organisationsnummer 559442-7808) gällande våra tjänster för läkarvård samt coachning och användning av hemsidan Wellgo.se samt appen Wellgo Go (”Tjänsten/-erna”).

3. VILKEN PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SAMTYCKER DU TILL SÄRSKILT?

3.2 Användaren samtycker till att Wellgo och andra företag som ingår i samma koncern registrerar, lagrar och använder uppgifter om Användaren.

3.3 Användaren samtycker till att Wellgo lagrar personuppgifter som rör din sjukvård och hälso-bakgrund och historik samt annan anonymiserad medicinsk historik.

9. TILLSYNSMYNDIGHETEN

Om du har några klagomål som du anser att Wellgo inte har hanterat väl om hur Wellgo hanterar dina personuppgifter kan du också kontakta tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling: Integritetsskyddsmyndigheten, org.nr. 202100–0050, med adress Box 8114, 104 20 Stockholm, med telefon 08-657 61 00, samt med e-post imy@imy.se.

Senast uppdaterad 2024-03-31.